Základní škola Slatina nad Zdobnicí.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

 Vyučuje se v 8 kmenových třídách, 2. ročník je spojen se 4. ročníkem. Kromě kmenových tříd žáci využívají odborné učebny: jazykovou a počítačovou učebnu, cvičnou kuchyň, školní dílnu. V budově je prostorná tělocvična, školní knihovna. Kromě výuky ve škole funguje řada zájmových kroužků, které vedou především pedagogové. Předností školy je možnost stravování přímo v budově. Školní jídelna připravuje stravu pro děti mateřské školy a žáky základní školy.

Základní škola Slatina nad Zdobnicí.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Pro relaxační pobyt žáků venku vyhovuje zahrada školy s altánem. K výuce tělesné výchovy slouží areál místního fotbalového hřiště TJ Sokol, který vyhovuje sportování veřejnosti i výuce lehkoatletických disciplin a míčových her v rámci tělesné výchovy základní školy. Od roku 2002 probíhala systematická rekonstrukce školní budovy rozdělená do několika etap.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Rybná nad Zdobnicí.