Základní škola Bílý Újezd - 1. třída.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Společně s dětmi vytváříme hřejivé a útulné prostředí s dostatkem her, činnosti a zábavy v obnovených učebnách, na školním pozemku, v přilehlém sportovním a dětském areálu. Snažíme se s dětmi vzájemně respektovat, jeden druhému naslouchat, nenalhávat si, být k sobě tolerantní a přátelští. Pracujeme podle vlastního ŠVP „Učíme se spolu“.

Základní škola Bílý Újezd - 1. třída.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Učíme podle tempa, schopností a soustředění žáků a kreativním způsobem výuky, který vede dítě ke každodennímu pokroku a uspokojení. Pěstujeme v dětech sebedůvěru, zodpovědnost, kázeň a pracovní návyky. Žáky nepřetěžujeme a dbáme na jejich správný psychický vývoj. Učením napomáháme k rozvoji schopností, dovedností a vědomostí. Dbáme na individuální přístup ke všem žákům. Nově vedeme žáky k sebehodnocení a samokontrole a podporujeme u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Synkov-Slemeno.