Základní škola Kvasiny - děti z 1. třídy.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Spojené ročníky svojí podstatou nutí žáky k samostatnosti, a to z nich činí jedince schopné uspět v mnoha životních situacích. Velice dobré výsledky máme i u dětí s vývojovými poruchami učení. Rovněž se tyto poruchy v menším kolektivu snáze projeví, odhalí a není nutno přeřazovat tyto děti do zvláštních škol. Tito žáci navíc pravidelně navštěvují hodiny reedukace, které vyučují aprobovaní pedagogové. Vše probíhá ve spolupráci s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny a rodiče se u těchto žáků mohou rozhodnout, zda chtějí hodnocení známkami nebo slovní.

Základní škola Kvasiny - děti z 1. třídy.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Menší počet dětí na škole umožňuje každodenní kontakt s učitelem, žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy. Žáci mají možnost vzájemně spolupracovat, učit se jeden od druhého, zejména mladší od starších, mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se. Vztahy mezi žáky naší školy bývají otevřené a pevné, trvají často celý život. Kázeňské problémy se zde vyskytují minimálně.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Olečnice v Orlických horách.