Mateřská škola Čestice.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Školka Čestice:

Mateřská škola v Česticích je od základní školy vzdálena 200 metrů. Součástí areálu je pozemek se školní přírodní zahradou a naučnou stezkou.
Škola rovněž využívá přilehlé fotbalové travnaté hřiště, dětské hřiště a pískové volejbalové hřiště, které je majetkem Městyse Čestice.
Budovy mateřské školy a základní školy byly průběžně opravovány. Největší rekonstrukce (výměna oken a zateplení budov) proběhly v průběhu let 2013 - 2016.

Mateřská škola Čestice.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

“…Jaké se děti rodí, to v moci žádného není, ale aby dobrým vedením na dobré vyšly, to v moci naší jest…“

Škola využívá prvky různých alternativních vzdělávacích systémů (Montessori, Waldorfská škola, metoda Hejného). Učitelky kladou zvláštní důraz na to, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech (co, jak a proč dělat) a aby si uměly v životě jednoduše poradit.

Příště představíme předškoláky z MŠ Čermná nad Orlicí.