1. Navázání věku odchodu do důchodu na dobu dožití
Senioři by měli mít možnost strávit ve starobním důchodu v průměru 21,5 roku. Doba odchodu do důchodu bude vycházet ze statistických dat o pravděpodobnosti dožití jednotlivých ročníků. Kdy půjdou do důchodu, se lidé mají dozvědět, když dosáhnou 50 let.

Důchodce a důchod - Ilustrační foto
Vláda schválila reformu penzí. Počítá se zvyšováním důchodového věku nad 65 let

2. Podpora rodin
Manželé budou mít možnost využít společný vyměřovací základ, který pomůže k vyššímu příjmu ženám. Pro ty, které pečovaly o děti nebo další rodinné příslušníky, bude zaveden takzvaný fiktivní vyměřovací základ. Pro potřeby výpočtu důchodu budou úřady na dobu, kdy o ně pečovaly, pohlížet jako by pobíraly průměrnou mzdu.

3. Pomoc zranitelným skupinám obyvatel
Reforma
téměř zdvojnásobí minimální výši základní a procentní výměru starobního důchodu na částku odpovídající 20 procentům průměrné mzdy pro lidi, kteří splní nutnou dobu pojištění.

Důchody by v roce 2025 měly opět vzrůst
Valorizace důchodů 2025: Penze porostou, ale méně. Půjde o několik stovek

4. Možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro některé náročné profese
Na základě doporučení zdravotnických expertů pravidla vymezí několik kategorií pracovníků, kteří budou mít možnost odejít do důchodu ještě před dosažením standardního důchodového věku.

5. Podpora zaměstnávání seniorů
Starší pracovníci budou motivováni, aby zůstali v zaměstnání déle než dnes. Jejich pojistné se sníží o 6,5 procenta, a to jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Jaký má názor na důchodovou reformu premiér Petr Fiala?

Zdroj: Deník

Jak si důchodovou reformu představuje Andrej Babiš?

Zdroj: Deník