Už jen poslední dny zbývají opozdilcům na to, aby podali své daňové přiznání elektronicky v řádném termínu. Musí tak učinit nejpozději do čtvrtka 2. května, do stejného dne musí rovněž uhradit vypočítanou daň. Pokud to neudělají, hrozí jim za nesplnění této povinnosti pokuta.

Kdo daňové přiznání podává postaru v papírové formě, mohl tak bez sankcí učinit nejpozději 2. dubna. Naopak prodlouženou lhůtu až do 1. července mají ti poplatníci, jimž daňové přiznání podává daňový poradce anebo advokát. Povinně v elektronické formě musí podat daňové přiznání všichni podnikatelé, kteří mají ze zákona zřízenou datovou schránku. Mohou tak učinit podáním přes portál Moje daně, či přímo přes datovou schránku.

Jaké chyby lidé při vyplňování daňového přiznání dělají nejčastěji:

Není důležité jen odevzdat daňové přiznání včas, ale také správně. Poradíme vám, jakým chybám se vyhnout
Daňové přiznání 2024: Jaké jsou nejčastější chyby a jak nenaletět podvodníkům

Finanční úřady dosud obdržely přes dva miliony daňových přiznání, což jsou bezmála tři čtvrtiny jejich celkového odhadovaného počtu. Elektronické podání daňového přiznání přitom využívá stále více lidí. Zatím je elektronicky podalo 63 procent lidí, takže podle odhadu úředníků jejich podíl letos poprvé přesáhne hranici 70 procent.

Ještě před pěti lety lidé posílali elektronicky jen jedno daňové přiznání ze tří. „Elektronické podání výrazně omezuje chybovost a šetří čas jak na straně poplatníka, tak u správce daně,“ pochvaluje si generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Při elektronickém podání daňového přiznání je důležité dodržet předepsaný formát XML. Chybou by bylo kupříkladu odeslat naskenovaný formulář ve formátu PDF. To si musí lidé ohlídat zejména v případě, když podávají přiznání přes datovou schránku.

Další povinnost

Kromě daňového přiznání musí všechny OSVČ, které v loňském roce alespoň nějakou dobu vykonávaly samostatně výdělečnou činnost, podat rovněž přehled o svých příjmech k sociálnímu i zdravotnímu pojištění. Pojistné se stanovuje podle vyměřovacího základu a vypočítá se automaticky na elektronických formulářích. Případný nedoplatek na pojistném musí lidé uhradit do osmi dnů.

Podcenit tuto povinnost se nemusí vyplatit. „V případě, že OSVČ nedodá přehledy pro ČSSZ včas anebo vůbec, hrozí jí sankce ve výši 50 tisíc korun. Stejně tak je to u nepodání přehledů pro zdravotní pojišťovnu,“ uvádí daňový expert společnosti V4 Group Michal Jelínek.

Odbornice radí, jaké příjmy podléhají dani:

Daňové přiznání. Ilustrační snímek
Dani podléhají všechny příjmy, u kterých není stanovena výjimka, říká poradkyně

Podle zkušeností odborníků bývá hlavním důvodem chyb u přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu nepozornost. Živnostníci například zadávají nesprávný variabilní symbol, chybně vyplňují úhrn zaplacených záloh anebo nemají jasno v tom, po jakou dobu vykonávali živnost jako hlavní a kdy jako vedlejší činnost.

Kdo neví, jak daňové přiznání v elektronické podobě správně vyplnit, může využít návody publikované Hospodářskou komorou na její internetové stránce. „Abychom podnikatelům usnadnili elektronickou komunikaci se státem, připravili jsme jednoduché návody, jak na to. Chceme jim ušetřit čas a usnadnit práci. Návody jsou samozřejmě přístupné všem,“ dodává tajemník Hospodářské komory Ladislav Minčič.