V inkriminovaný den přijal operační důstojník v dopoledních hodinách na tísňovou linku informaci od matky, že se její dvacetiletá dcera, po které policie vyhlásila celostátní pátrání, vrátila domů a že se společně s dědečkem zabarikádovala v prvním patře jejich rodinného domu. Dcera prý vyhrožuje, že se zastřelí jateční pistolí.

"Policisté krátce na to zjistili, že jde o pacientku, která utekla z psychiatrické léčebny, kam byla umístěna v rámci léčby. Mladá žena všechny přítomné opakovaně ujišťovala, že se do léčebny dobrovolně v žádném případě nevrátí. Hrozba sebevraždy byla od počátku velmi reálná," popsala policejní mluvčí Ivana Ježková. Policisté navíc získali informaci, že se kromě jateční pistole v domě nachází i velké množství nožů a různé druhy sedlářského náčiní, které by žena mohla v případě potřeby použít rovněž jako zbraň. Kromě toho muži zákona disponovali informací, že se pacientka v minulosti dopustila protiprávního jednání násilného charakteru. Bylo tedy zřejmé, že žena je nebezpečná nejen sobě, ale i svému okolí.

"V průběhu vyjednávání, které trvalo dlouhých 32 hodin, se u ohrožené osoby vystřídalo pět policejních vyjednávačů. Komunikace probíhala na dálku, nejprve ze dvoru domu, kdy žena s policisty mluvila přes okno a poté přímo z domu, kde s nimi hovořila přes zavřené dveře. Od počátku vyjednávání se na místě pohybovaly samozřejmě i další policejní složky a byla přivolaná i ošetřující lékařka ohrožené ženy. Ta policisty stále ujišťovala, že má zbraň přitisknutou k čelu a nebude váhat ji použít. O tom, že vše myslí vážně, se policisté měli v jednu chvíli možnost přesvědčit na vlastní oči, a to přes okno do pokoje," popsala mluvčí Ježková. Jak dále uvedla, po zhruba 18 hodinách pokoj opustil již hodně unavený dědeček, který rezignoval a svoji vnučku přestal bránit.

Vyjednávačům se ho podařilo získat na svoji stranu, což byl poměrně zásadní moment ve vyjednávání. Policistům sdělil, že žena je zraněná na ruce, nicméně stále rozhodnutá pokoj dobrovolně neopustit. Protagonistka dramatické situace během vyjednávání prudce měnila nálady, které výrazně bránily racionálnímu způsobu domlouvání. I s ohledem na tento fakt bylo vyjednávání velmi obtížné, žena se po většinu doby chovala naprosto nevypočitatelně a iracionálně. Opakovaně se u ní projevovala narůstající agrese, kterou mohla během zlomku vteřiny obrátit jak proti sobě, tak proti vyjednávačům. Žena žádné zvláštní požadavky neměla, v průběhu vyjednávání požadovala pouze vodu, kterou ji policisté zajistili. "Po jeden a půl denním nepřetržitém vyjednávání, během kterého se jí policisté snažili přesvědčit, aby opustila pokoj, se na ženě začala projevovat únava, díky které se ji podařilo bezpečně zajistit a vyjednávání úspěšně ukončit. Žena byla ihned převezena zpět do nemocničního zařízení, odkud utekla.

"Je ale otázkou, co se mohlo stát, kdyby policejní vyjednávači nebyli při své práci takto úspěšní. Vyjednávání mohlo selhat a žena mohla ublížit sobě, dědečkovi a samozřejmě také i kterémukoliv ze zakročujících policistů. V pokoji totiž policisté skutečně nalezli celkem dvě jateční pistole, které měla žena stále ve své bezprostřední blízkosti a zhruba desítku velkých nožů. Zajistili i avizované ostré sedlářské náčiní," uzavřela Ivana Ježková.

Královéhradečtí policejní vyjednávači řeší v průměru jeden případ vyjednávání měsíčně. Na další zhruba dvojnásobný počet případů je operační důstojník vysílá. Před jejich příjezdem na místo události se ale podaří situaci zklidnit a vyřešit těm policistům, kteří na místo přijíždějí jako první. To jsou většinou policisté z obvodních oddělení nebo strážníci městské policie. Nejčastějším důvodem k vyjednávání bývá vyhrožování sebevraždou. Vyjednávání tohoto typu je v drtivé většině případů úspěšné a ohroženou osobu se v její složité životní situaci podaří zachránit.

Policejní vyjednávači jsou policisté, kteří jsou zařazeni na různých policejních útvarech, a činnost vyjednávače je pro ně tzv. prací na víc. Kromě základního náročného vyjednavačského kurzu absolvují celoživotní proces vzdělávání ve vyjednavačských dovednostech a komunikačních schopnostech. Úspěšné zákroky královéhradeckých vyjednávačů svědčí o jejich maximální profesionalitě.