Přestupek v dopravě nejde od začátku října v České republice řešit jinak, než pokutou. Může za to jedna věta v novele zákona. Od 1. října vstoupila v platnost novela zákona 193/2018, která se ve zkratce týkala věcí jako je STK, nůžky v lékárně nebo pruhů pro záchranáře.

Změna ale je nakonec větší, než se zdálo a krom řidičů dopadne i na chodce. Přecházení mimo přechod, jízda na kole po chodníku, špatné parkování - celkem 79 paragrafů zákona o provozu na pozemních komunikacích. Velká většina přestupků už nyní musí skončit sankcí. Bez výjimky. "Ano, znamená to, že za tyto jmenované přestupky již nelze uložit napomenutí," potvrzuje mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

V hospodářském výboru poslanecké sněmovny totiž byl k novele přijat i neplánovaný pozměňovací návrh (přílepek) paragrafu 125c zákona 361, který ale definuje veškeré chování v silničním provozu. Ten doplnil jedinou větu, která ale zásadně mění fungování vztahu policista – občan. Ve stručnosti: Policista nebo strážník touto novelou ztrácí možnost řešit veškeré dopravní přestupky s občanem lidově řečeno pouze domluvou.

Je to další změna po loňském létě, kdy 1. července 2017 se zrušila domluva a místo ní nastoupil příkaz napomenutím. Po stávající novele už ale u dopravních přestupků neexistuje ani to. "Dle stanovisek ministerstva dopravy nebylo možné napomenutí ukládat ani dříve, zákon jasně stanovil, že se za vybrané přestupky ukládá pouze pokuta. K upřesnění v zákoně došlo nyní z důvodu rozdílných stanovisek Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra," dodává Zdeněk Neusar.

"Ministerstvo dopravy se rozhodlo, že vyjme jednu sekci přestupků a udělá z ní něco víc. Neexistuje to ve veřejném pořádku, životním prostředí, nikde jinde. Pouze v oblasti dopravy se z toho dělá zvlášní věc, kdy "domluvu" už uložit nelze. Otázkou je, zda zákonodárci věděli, co ve skutečnosti schvalují a jaký to bude mít dopad. Sám bych rád věděl proč, když v legislativním procesu se přitom zase pracuje na tom, že se domluva vrátí," říká městskou policii Pardubice Petr Kvaš.

Pozměňovací návrh s ministerstvem dopravy připravila poslankyně Zuzana Ožanová (ANO 2011). "Cílem bylo vyložit jasně, že za přestupky podle paragrafu 125c nelze uložit nic jiného než pokutu a předejít tak výkladovým problémům, které se dříve vyskytovaly," dodává k tomu Neusar.

Praktické dopady občané teprve pocítí a zejména u strážníků. Policie České republiky se zaměřuje takzvaně na "velké" dopravní přestupky, kde krom pokut padají i body. Ty drobnější řeší právě většinou strážníci.

"Do tohoto výčtu takzvaných drobných přestupků nám spadají i přestupky chodců a cyklistů. Jízda po chodníku, jízda po přechodu pro chodce, neosvětlený cyklista v noci, chůze po vyznačené cyklostezce.

Nejvíce na novelu zřejmě doplatí "shovívavý" přístup u parkování v místech, kde se jinak ani zaparkovat nedá - typicky velká sídliště ve večerních hodinách, nebo parkování, které sice bylo špatné, ale za určitých okolností vyplynulo z omluvitelných podmínek. Nyní pokud někdo udělá drobnou chybu, musíme jej trestat, i když by ta situace jinak byla lidsky pochopitelná," říká mluvčí pardubické městské policie Lenka Uskobová.

To může vést k situaci, kdy strážníci a policisté přestupky raději začnou přehlížet. Nepůjde to ale vždy. Pakliže někdo dopravní přestupek oznámí, nemůže už hlídka jinak, než pokutu udělit. "Přijdeme třeba i o možnost dělat výchovné preventivní akce na ulici, protože nyní budeme muset každému přestupci rovnou místo poučení vypsat také pokutový blok," dodává Lenka Uskobová.