Případ vodnice, o jejíž krádeži jsme již informovali, dospěl k dobrému konci. Vodnice se navrátila ke své rodině. Dřevěnou sošku přinesl zpět jejich majitelům na Pavlátovu louku jistý mladý muž.

Policie případ uzavřela jako přestupek proti majetku, který oznámila a předala k projednání příslušnému správnímu orgánu města Nové Město nad Metují.

Jak přestupková komise „případ odcizené a navrácené vodnice“ vyřeší, je už zcela v její kompetenci.   (řez)