Netýká se však samotných obžalovaných, ale ústavní stížnosti správce konkurzní podstaty fondu Trend Vítězslava Hálka. Ten žaloval stát o 270 milionů korun plus úroky. Částku vyčíslil jako náhradu za nesprávný úřední postup, kdy umožnil rozprodání cenných papírů fondu. Ústavní soud však jeho žádost zamítl.

Stát podle Hálka chyboval, když dopustil rozprodání cenných papírů, které od fondu získala společnost IFM. Už všechny předcházející soudy však Hálkovu žalobu označily za předčasnou, teď neuspěl ani u ústavních soudců.

Společnost IFM je od roku 2003 v konkurzu, ve kterém Hálek uplatňuje nároky Trendu. Dokud konkurz neskončí a nebude jasné, kolik peněz se vrátí do konkurzní podstaty Trendu, nelze podle soudu jednat o případné zodpovědnosti státu. Hálek označil závěr soudu o předčasnosti žaloby za přehnaně formalistický.

Pozdní doručení

Trend v období před rozhodnutím o nucené správě rozprodával akcie, a to například právě společnosti IFM. Podle Hálka šlo o účelové vyvádění majetku. Trend prý nezískal odpovídající protiplnění.

Jak se vše seběhlo? Krajský soud v Hradci Králové vydal v roce 1997 předběžné opatření, jímž zakázal firmě IFM dále nakládat s akciemi získanými z Trendu. Společnost IFM usnesení obdržela v lednu 1997, ovšem Středisko cenných papírů dokument dostalo až v březnu. Právě v pozdním doručení spatřuje správce konkurzní podstaty pochybení státu, respektive krajského soudu. V mezičase totiž společnost stačila většinu akcií převést na jinou osobu. Souvislost mezi postupem krajského soudu při doručování a vznikem škody tak podle konkurzního správce  byla zcela zřejmá a prokázaná.

Tunelováním investičních fondů Trend a Mercia se už řadu let zabývá také trestní senát královéhradeckého soudu. S údajnou škodou 1,4 miliardy korun jde o jeden z největších případů tunelování v Česku. Soud v Hradci Králové už dvakrát uložil šesti manažerům několikaleté tresty vězení, další obžalovaní dostali podmíněné tresty. Vrchní soud v Praze ale pokaždé rozsudek zrušil a nařídil opětovné projednání kauzy včetně nových znaleckých posudků.

Už třetí proces

Nové líčení začalo letos v červnu, obžalovaným manažerům přitom čerstvé posudky z ekonomie radost neudělaly.

Obžalovaní, především šéf Trendu Miroslav Hálek,  podle spisu od poloviny 90. let z portfolií fondů různými machinacemi vyvedli akcie nejcennějších firem, třeba pražského obchodního domu Kotva. Hlavou skupiny byl údajně Miroslav Hálek, bývalý šéf fondu, jenž celé trestní stíhání považuje za nezákonné.

Fond Trend založili v roce 1991 hudebníci Michael Kocáb a Martin Kratochvíl, kteří v kauze figurují jako svědci. Skupina kolem Hálka získala nad fondy Trend a Mercia kontrolu v polovině 90. let. Fond Trend je od roku 2000 v konkurzu. Správce konkurzní podstaty podle konkurzního rejstříku od té doby vydal dvě částečná rozvrhová usnesení, jimž však uspokojil jen malou část nároků věřitelů.