Podle spisu způsobil Matýsek v letech 2001 až 2007 několika subjektům škodu za téměř sedm milionů korun. 

Bývalý ředitel se k celému případu u soudu zatím vyjád-řit nechtěl. Důvodem byl fakt, že se mu obžaloba, která čítá přes 190 stran, dostala do rukou jen tři dny před prvním soudním stáním.

„Kvůli nemoci jsem se nezdržoval na své korespondenční adrese. Proto mi spis nemohl být doručen dřív. Obdržel jsem jej teprve v pondělí, kdy jsem si ho vyzvedl na policii,“ omluvil se u soudu Matýsek s tím, že se proto za tak krátkou dobu nemohl s obžalobou seznámit.

„Vypovídat rozhodně chci, mám k celé věci co říct. Avšak teď určitě vypovídat nebudu,“ uvedl Matýsek.

Vzhledem k nastalé situaci tak soud včera stihl pouze přečíst obsáhlou obžalobu.

Podle ní David Matýsek od počátku roku 2001 do poloviny února 2007, kdy byl na majetek Klubu vyhlášen konkurz, uplatnil vícekrát tytéž daňové doklady.

„Tím dosáhl, že jeden daňový doklad prokazující jeden skutečný náklad byl proplacen v rámci různých dotačních titulů vícekrát,“ stojí v obžalobě.

Podle spisu, který má více než 10 tisíc stran, Matýsek způsobil 1194 dílčími útoky škodu 19 organizacím, například ministerstvu práce a sociálních věcí, které tuto škodu vyčíslilo na 3,2 milionu korun. Jen o pět set tisíc korun méně si na Matýskovi nárokuje Pardubický kraj.

„Žádná škoda nikdy nevznikla“

Matýsek včera před soudní síní řekl, že se k celé obžalobě nechce prozatím vyjadřovat. „Jsme úplně na začátku. Proto se zatím zdržím nějakých komentářů,“ prohlásil.

Bez bližších informací jen uvedl, že v celém případu žádná škoda fakticky nevznikla a že se rozhodně nedopustil žádného trestného činu.

Po přečtení obžaloby se soud rozhodl, že zruší původně naplánovaný další termín hlavního líčení, kdy měl sou pokračovat dnes, a kvůli nastalé situaci, kdy si Matýsek nemohl obžalobu včas pročíst, nařídil další jednání až na 24. dubna, respektive 3. května. Matýskův obhajoba má také do 15. března soudu sdělit své návrhy na dokazování.
Davidu Matýskovi v případě prokázání viny hrozí pět až deset let vězení.