Na místo, kde bezvládně ležela, po upozornění dorazili kostelečtí strážníci, dobře ji znali. Byla v silně podnapilém stavu, znečištěná močí a s hlídkou městské policie nespolupracovala. Nebyla schopna srozumitelné komunikace ani samostatné chůze a podle strážníků svým chováním ohrožovala své zdraví a život. Proto byla transportována na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.