Před senátem stanul obžalovaný Zdeněk Lang (1975).

Byl obviněn, že v červnu roku 2007 v suterénu bytového domu na sídlišti v Hradci Králové pod pohrůžkou násilí přinutil dívku mladší patnácti let vstoupit do kabiny výtahu. Tam ji osahával a nekoitálním způsobem sexuálně zneužil. Pak děvčeti hrozil pomstou v případě prozrazení.

U tehdy žákyně základní školy se vlivem zážitku vyvinula posttraumatická stresová porucha s vysokou mírou úzkosti a sebevražednými úvahami. Státní zástupkyně uvedla, že byl narušen dívčin osobnostní vývoj. Podle znalců může jít až o trvalou újmu na jejím duševním zdraví.

Dívka sama se hlavního líčení neúčastnila. S ohledem na její věk a duševní rozpoložení to odborníci nedoporučili. Její svědecká výpověď učiněná na policii byla předsedou senátu Miroslavem Ježkem přečtena.

Po incidentu dívka mimo jiné popsala, že útočník byl mladší, krátce ostříhaný tmavovlasý muž. Na sobě měl oranžové tričko a krátké kalhoty.

V dopolední části soud dále vyslechl obviněného a svědky blízké poškozené.

Zdeněk Lang sdělil, že žije v Šumperku. Poškozenou nikdy neviděl a nezná ji. Do Hradce Králové často dojížděl jako obchodní zástupce. Pohyboval se však prý jen mezi provozovnami klientů. Jestliže se zdržel více dní, přespával obvykle v Chlumci nad Cidlinou. Podle požadavků svého zaměstnavatele byl vždy formálně oblečen, nikdy nebyl v šortkách. Většinou jej provázel kolega, jen na některá jednání chodil sám.

Blízká příbuzná ve svědecké výpovědi popsala událost. Silně rozrušená a plačící dívka se vrátila domů a oznámila sexuální přepadení ve výtahu. V krátkém čase přijela přivolaná hlídka policie, po ní skupina policejních techniků. Ti sebrali biologickou stopu ve výtahu, na kterou je svědkyně upozornila. Dále prý policii nabízela dívčiny svršky, na nichž byly rovněž biologické pozůstatky ataku. Ty podle slov svědkyně policie odmítla a spokojila se s materiálem z výtahu.

Svědkyně uvedla, že zneužitou dívku nesvěřili do péče psychologů nebo psychiatrů. S ohledem na svou profesi poskytla dívce příslušnou péči v domácím prostředí. Přesto se úzkostné stavy vracejí, a to především v situacích spojených s vyšetřováním případu.

Svědek blízký poškozené vypověděl přibližně totéž. Porotě byly přečteny svědecké výpovědi pořízené policií při vyšetřování, a to dívčiny třídní učitelky a její nejbližší kamarádky. Učitelka o napadení nevěděla, kamarádce se dívka asi po týdnu s příhodou svěřila. V obou zápisech zaznělo, že svědkyně nezaznamenaly změny v chování nebo psychice poškozené.

Ve čtvrtek odpoledne soud vyslechl posudky odborných znalců. Vynesení rozsudku se očekává v pátek 4. září.