Janák se na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu k podání odvolání.

Podrobnosti připravujeme.

„Obviněný může svým lžím až roky věřit,“ míní soudní znalec

Další svědecké výpovědi a odborné posudky soudních znalců vyslechl v úterý senát Krajského soudu v Hradci Králové. Pokračovalo projednávání vraždy čtyřiaosmdesátileté ženy. Vloni v listopadu ji policisté našli ubodanou v jejím bytě v hradecké Klumparově ulici. Při dopoledním líčení byl také promítán videozáznam rekonstrukce případu. Z vraždy seniorky vysokého věku byl obžalován Josef Janák (1962).

Domácí tyran


Dvě předvolané svědkyně využily práva nevypovídat v případě osoby blízké nebo příbuzné. Soudce přečetl policejní zápisy jejich svědectví pořízené při vyšetřování. V obou záznamech zazněl názor, že jejich příbuzný Janák se v rodině častokrát projevil jako agresor a domácí zloděj. Potvrdily Janákovu výpověď, že v odbobí vraždy byl pro násilí na manželce vykázán ze společného bytu. Provizorně přespával v odstaveném autě a většinu dní trávil v bytě obou svědkyň. Ani jedna nemohla uvést, kde v dobu násilného činu právě byl a z jakých žil peněz.

Nebylo jí pomoci


Soudní znalec Petr Hotmar, který prováděl pitvu zavražděné, podal výčet všech zranění, která na jejím těle našel. Kromě jedné řezné a pěti bodných ran měla stařenka rovněž přelámaná žebra, modřiny na rukou i nohou, v obličeji a na krku byly patrné stopy po dušení a zakrývání úst.

Na dotaz předsedy senátu doktor Hotmar odpověděl, že ani včasný zákrok záchranářů by ji neudržel při životě a dále že po útoku mohla žít maximálně deset až patnáct minut. Zemřela na vnější a vnitřní vykrvácení.

Ničil ho alkohol

Psychiatrička Jana Vostatková ve znaleckém posudku uvedla, že obžalovaný netrpí žádnou poruchou, je však sociálně nevyzrálý. V důsledku rozvinutého alkoholismu došlo k úpadku jeho osobnosti. Na základě vyšetření ho zařadila do skupiny pijáků, kteří musí soustavně udržovat hladinu alkoholu v krvi. Uvedla, že má dispozice k agresi, které alkohol posiluje. Jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti bývají snížené jen při požití alkoholu.

„Ke své závislosti je nekritický, proto vylučuji ambulantní léčbu a navrhuji ústavní,“ doporučila psychiatrička. Obžalovaný se ohradil: „Chtěl bych připomenout, že jsem ve vazbě půl roku a nemám potřebu pít.“ Tento projev označila znalkyně jako reakci běžnou v mimořádné situaci. Také objasnila, že u tohoto typu osobnosti není nijak neobvyklé, že se k činu dvakrát plně doznal, ale posléze ho kategoricky popírá.

Hlavní je jeho „ego“


Ani psycholog Jan Lašek ve svém posudku nezískal pro obžalovaného žádné „kladné body“. Podle jeho závěrů je Janák člověkem se sebestřednými zájmy a má sám o sobě zkreslené představy. Nedokáže zvládat zátěžové situace. Agresi vyvolá i pocit, že bylo zasaženo jeho „já“.
Prvotní přiznání a pak zapírání se podle Jana Laška u něho dá očekávat. Popsal, že lidé tohoto typu dokážou své lži uvěřit a nepravdivé podrobnosti si pamatovat i roky.

Na druhou stranu jako málo pravděpodobnou uvedl Janákovu verzi, že mu pod tlakem psychického a fyzického násilí policejní vyšetřovatel „vnutil“ možnou verzi, kterou on později podepsal. Jako jeden z důkazů Lašek uvedl i videozáznam rekonstrukce.

Domnělý vrah se v bytě pohyboval s takovou jistotou a znalostí prostředí, že by ji pouze podle instrukcí vyšetřovatelů nemohl získat.
Videozáznam byl promítnut v závěru dopoledního jednání. Ukončení soudu a vynesení rozsudku se očekává ve středu.

PSALI JSME:
Obviněný z vraždy stařenky: "Donutili mě k přiznání"

Hradec Králové - Brutálně ubodanou starou ženu našli policisté vloni v listopadu v hradecké Klumparově ulici. Z vraždy byl obviněn Josef Janák. Královéhradecký krajský soud začal v pondělí projednávat jeho obžalobu.

Čtyřiaosmdesátiletá učitelka násilně zemřela během víkendu, který byl v Hradci Králové poznamenán i jinou tragédií – výbuchem plynu v bytovém domě ve Střelecké ulici. Lékař objevil na těle mrtvé stařenky stopy po bití, dlouhou řeznou a pět bodných ran.

Již krátce po činu se policisté obrátili na veřejnost s výzvou: hledali neznámého muže s montérskou brašnou. Mezi podezřelé se dostal Josef Janák (1962). V únoru byl zadržen, obviněn a vzat do vazby.

„Týrali mne,“ říká

Přestože se při prvotním vyšetřování k činu přiznal, včera se Janák po vyslechnutí obžaloby prohlásil za nevinného. Ve výpovědi se příliš nezmiňoval o svém alibi na dobu vraždy. Soustředil se hlavně na okolnosti zatčení a policejní metody, jimiž byl – údajně pod tlakem fyzického a psychického násilí – donucen k falešnému přiznání.

„Policisté sami vymysleli verzi, jak se vražda stala. Popsali mi vzhled oběti i místo činu. Musel jsem to naučit a odříkat to do protokolu. Byl jsem psychicky zlomen, proto jsem souhlasil. Později jsem přestal mít strach a rozhodl se říkat už jen pravdu,“ vysvětloval změnu svých výpovědí před soudem. Předseda senátu Petr Mráka se zajímal, proč se Janák původně přiznal i v přítomnosti svého obhájce a státního zástupce?
„Nevěděl jsem, jestli to není nastrčený někdo od policie,“ uvedl obviněný. Až později prý získal k obhájci důvěru.

Netloukl, jen napadal

Soud vyslechl několik svědků. Z výpovědí vyplynulo, že invalidní důchodce Janák (s pěti dalšími různými zaměstnáními) nebyl žádné „lilium“. Pro domácí násilí byl policejně vykázán z bytu. Častokrát vztáhl ruku i na ženy ze svého nejbližšího okolí. „Tloukl jste manželku?“ ptal se státní zástupce. „Netloukl, jen jsem ji někdy napadl,“ hájil se Janák.

Neshody v rodině pramenily podle výpovědi svědků i z jeho alkoholismu. „Neutrácel jsem po hospodách, kupoval jsem si víno domů. A mimořádně jsem denně zašel na dvě tři deci do hospody,“ argumentoval nelogicky Janák.

Už v prosinci minulého roku podstoupil Josef Janák zkoušku na detektoru lži. Předsedu senátu zajímalo, zda mu nebylo divné, že je k testu předvolán.
„Ne. Doslechl jsem že, že jde o rutinní prověřování asi třiceti lidí, kteří se pohybovali kolem Teska.“ Pozitivní vyznění testu („nemluví pravdu“) Janák před soudem označil za zmanipulované. Jednání nebylo ukončeno, pokračuje výslechy dalších svědků.