„Telefonní centra tísňového volání Hasičského záchranného sboru České republiky přijala vloni přes čtyři miliony hovorů, přičemž přibližně sedmdesát procent z nich bylo zlomyslných,“ potvrdil Jan Urbánek z odboru operačního řízení Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR.

Zvýšený počet zlomyslných volání evidují i hasiči na východě Čech. „Tvoří až osmdesát procent všech hovorů. Jejich autory jsou nejen děti, ale i dospělí,“ potvrdila mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Žahourková.

Dosavadní opatření ke snížení počtu zlomyslných volání nebyla účinná, proto hasiči přivítali, že mají od 1. července letošního roku k dispozici velmi silný zákonný nástroj, jenž jim umožňuje znemožnit provozování telekomunikačního koncového zařízení těm, kteří volají zlomyslně na tísňové linky.

Zmiňovaným zákonným nástrojem je ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve kterém je uvedeno: „Pokud účastník, popřípadě uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je podnikatel (například mobilní operátor), v jehož síti bylo takové volání započato, povinen na žádost subjektu (například HZS ČR), který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit ve své síti provozování telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována. O zpětném uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu rozhodne Český telekomunikační úřad na žádost účastníka.“

Zlomyslným voláním se rozumí volání za jiným účelem, než je oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Čísly tísňového volání se rozumí jednotné evropské číslo 112 a národní čísla 150, 155, 158 a 156.

Podle vedoucí psychologického pracoviště generálního ředitelství HZS České republiky Zuzany Vrbové jsou zlomyslné hovory „testující“ tísňovou linku 112 pro operátory zátěžovým faktorem. „Navíc zlomyslná volání kladou zvýšené nároky na pozornost samotných operátorů a mohou být pro ně v určitém smyslu více stresující, než nahlašování skutečných událostí,“ dodala Vrbová.

Hasičský záchranný sbor České republiky bude maximálně využívat této zákonné možnosti žádat o znemožnění provozování telekomunikačního koncového zařízení těm, kteří volají zlomyslně na tísňové linky. „Doporučujeme proto, aby všichni uživatelé telefonních přístrojů dbali zvýšené opatrnosti při jejich používání. I několikeré náhodné vytočení linky 112 může být chápáno jako zlomyslné. Zejména doporučujeme zvýšit dohled nad dětmi, které vlastní mobilní telefony. Zlomyslné volání se může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad je oprávněn za takové volání uložit pokutu ve výši sto tisíc korun,“ varoval mluvčí generálního ředitelství HZS České republiky Radek Kislinger.

Královéhradecká krajská mluvčí HZS uvedla, že již v prvních dnech platnosti nového zákonného opatření museli hasiči v Královéhradeckém kraji požádat o zablokování dvou telefonních čísel. „Během dvou hodin jsme z jednoho z nich zaznamenali asi deset hovorů, z druhého ještě více,“ dodala Martina Žahourková.