V části Peklo prošli úsek v délce 3 kilometrů. Při bližších prohlídkách místních chat nezjistili žádné nedostatky. Majitelé měli vše řádně zabezpečené a uklizené. Rovněž se v okolí jednotlivých objektů nenacházelo žádné nářadí, které by mohlo posloužit k případnému vniknutí zloděje. U každé zkontrolované chaty ponechali policisté majitelům objektu leták, ze kterého se dozvěděli nejen o jejich návštěvě, ale i další důležité informace a rady, například co dělat v případě násilného vniknutí do chaty. (zr)