Žena si podmínku „vysloužila" za to, že v mezidobí let 2010 a 2011 týrala dnes šestiletého syna.

Polehčující okolnosti

Matka, které obžaloba kladla za vinu, že svého syna bila rukou, vařečkou, proutkem a dokonce ho měla několikrát pokousat, tyto činy částečně doznala.

Při popisu událostí, které vyvrcholily loni v srpnu, kdy  syna ve velmi podroušeném stavu shodila z postele a tloukla mu hlavou o zeď, často svá slova přerušovala pláčem.

Na okamžik, kdy žena svému dítěti v opilosti způsobila několik zranění (vše kvůli tomu, že otevřel sousedce, která cítila, že se z jejich bytu valí kouř), si však nemohla vzpomenout.  Podle spisu za synem vylezla na patrovou postel, kam před ní utekl, chytla jej za uši a hodila s ním z výšky nejméně 1,6 metru na zem.

„Dále mu lámala prsty, kousala ho a po uchopení kolem krku s jeho hlavou několikrát silně udeřila o zeď," stojí v rozsudku.

„Ten den se u mě stavila kamarádka. Nad lahví vína jsem řešila existenční problémy a problémy s bývalým mužem. Mezitím jsem dala maso do trouby a zapomněla jsem na něj. Pak už si toho moc nepamatuji. Jen vím, že jsem syna zmlátila, ale nic víc," řekla žena u soudu.

Dodala, že své děti miluje a chtěla by vše napravit.

„Vím, že jsem měla problémy s alkoholem a řešila jsem věci nesprávně. Strašně mě to mrzí. Teď už přes rok abstinuji a také se snažím řešit všechny své problémy s psychology," řekla žena.

Právě fakt, že se žena snaží vše napravit, přiměl tribunál k tomu, že jí nevyměřil vyšší trest, který byl v projednávané kauze od pěti do dvanácti let.

Soud dospěl k názoru, že u ženy šlo pouze o zkratkovité jednání. Navíc soudní znalec vyloučil, že by byla alkoholička. „Projevila vážnou snahu vrátit se k dětem. A to samé chtějí i děti samotné," řekl k rozsudku Petr Mráka.

Soud navíc ženě uložil několik pravidel, která musí dodržovat. Rozsudek přijaly obě strany a je tak pravomocný.

Co vše má žena soudem nakázáno

–  podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy
–  podrobit se vhodným programům psychologického poradenství
– zdržet se požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
– na výzvu se na vlastní náklady musí podrobit testům na alkohol či jiné návykové látky a řádně respektovat pokyny  pracovníka  Probační a mediační služby   Zdroj: KS HK