V Rychnově nad Kněžnou sídlí tato instituce ve druhém patře Společenského centra. Dle vedoucí poradny Petry Kozlové se dotazy občanů v minulém roce týkaly nejčastěji majetkoprávních záležitostí, bydlení, občanského soudního řízení, rodiny a mezilidských vztahů, finanční a rozpočtové problematiky, pracovněprávních věcí či sociálních dávek.

„Nejsme právní, psychologickou, daňovou ani finanční poradnou, ale dokážeme navrhnout postup v různých tíživých životních situacích, odkázat na příslušné úřady, spočítat rodinný rozpočet a odhadnout platební schopnost rodiny. Snažíme se také pomoci zamezit stav takzvané dluhové spirály, kdy si jednotlivec či rodina musí půjčovat na to, aby mohla splácet dřívější půjčku. Předcházení takovým problémům je jedním z cílů projektu dluhového poradenství, do kterého se nyní prostřednictvím Asociace občanských poraden zapojujeme,“ upozorňuje Petra Kozlová.

Nyní Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou připravuje sérii čtyř seminářů pro veřejnost, které budou zaměřené na prohloubení finanční gramotnosti.

(růž)