Svědčí o tom uplynulé případy, které zaznamenali místní strážníci.

Před jedním domem se na trávníku dlouho povalovalo něčí kolo.

Nikdo se k němu nepřihlásil, proto skončilo v evidenci policejních nálezů.

Naopak okraden byl o svůj bicykl jeho majitel poblíž nákupního centra Lidl.