Gauneři by se podle všeho ale měli spíš bát, než–li se radovat.

Pravdou je, že se nemusí tolik bát vyjet na silnici kvůli možné bouračce. V případě menšího „ťukance“ se od 1. ledna mohou s druhým řidičem dohodnout bez asistence policie.

Jenže na druhé straně, policii ubyla práce při vyšetřování dopravních nehod a už ohlásila, že bude mít mnohem více času na preventivní akce a kontrolní zátahy na řidiče.

Ukázalo to první srovnání lednových statistik s loňským počátkem roku. Nehod, u kterých byl zjištěn alkohol v krvi, skutečně o pětinu ubylo a podle policie není důvod si myslet, že opilci přestali pít. Jenže nehod celkově bylo vyšetřováno od počátku letošního roku oproti loňskému lednu dokonce dvakrát méně!

„To, že policie nemusí vyjíždět k dopravním nehodám, které nesplňují zákonné podmínky, je pozitivní v tom, že má více prostoru pro zvýšený dohled na silničním provozem a na preventivní činnost,“ varuje šéf východočeské dopravní policie Karel Bušta.

A východočeská policie speciálně upozorňuje alkoholové hříšníky, že bude mít nyní prostředky stát pomalu za každým rohem. Pokud je dnes poměr počtu policistů, kteří bouračky vyšetřují, k těm, kteří hlídkují s radary, 1 : 1, brzo to bude úplně jinak. Policejní prezidum už ohlásilo změnu tohoto poměru na 1 : 3.

„Skutečnost, že při šetřených dopravních nehodách je méně případů, kdy dechové zkoušky prokázaly u řidiče požití alkoholu, neznamená, že by jezdilo méně podnapilých řidičů. Pokud policie nemá podmínky, nemůže ovlivnit situaci, kdy podnapilý řidič způsobí malou nehodu,“ dodal Bušta.

Co si myslíte vy?

Odrazí se změna zákona ve větší bezpečnosti na silnicích?

Nebo tomu bude naopak?

Hlasujte v anketě