I na Rychnovsku k takovýmto případům došlo, u řidičů pravděpodobně převládne strach z postihu, obzvlášť pokud řídili pod vlivem návykových látek. Za první polovinu roku to bylo v celé republice více než 6 700 případů, což je téměř dvacet procent z celkového počtu nehod. Velmi často se jedná pouze o hmotné škody, kdy viník místo nehody opustí, protože nabourá například sousední automobil na parkovišti a nechce za škody platit.

„K dopravním nehodám, při kterých dojde k újmě na zdraví či životě a viník z místa ujede, dochází spíše výjimečně, avšak následky jsou o to tragičtější. Snahou policie je, aby k takovýmto dopravním nehodám docházelo co nejméně," uvedl Jozef Bocán, tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR.