„V řízení bylo posuzováno, zda návrh na konání místního referenda splňuje požadavky a obsahuje všechny náležitosti stanovené v zákoně o místním referendu,“ uvedl asistent předsedy soudu a tiskový mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Jan Kulhánek.

Rozhodnutí nabylo právní moci vyvěšením na úřední desce soudu.

Zákon za této situace ukládá radě obce předložit bezvadný návrh na konání místního referenda zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání.