Podezřelé osoby měly upravovat daňové doklady a vystavovat i daňové doklady s fiktivním plněním tak, aby neoprávněně zkrátily svoji daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty. „Získané prostředky prostřednictvím dispozičních oprávnění k bankovním účtům vybíraly a následně používaly pro svoji potřebu, čímž způsobily škodu České republice ve výši nejméně 35,6 milionu korun“, uvedla tisková mluvčí Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj Romana Barešová.

Zadržené osoby zatím nebyly obviněné. „V případě vznesení obvinění a pravomocného rozsudku však hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na 10 let,“ dodala tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová.