„V rámci celorepublikové dopravní akce jsme zkontrolovali na Rychnovsku 145 vozidel a zjistili 26 přestupků.

"V šestnácti případech se jednalo o překročení povolené rychlosti, časté bylo také nedodržování povinnosti použít bezpečnostní pásy,“ uvedl za Okresní ředitelství Policie ČR v Rychnově Pavel Vymetálek.

Ve středu si zase na příliš rychlé řidiče počíhali strážníci Městské policie v Dobrušce. „Nejprve jsme měřili rychlost v obci Chábory, kde jsme pokutovali 17 řidičů za překročení povolené rychlosti. Dále jsme kontrolovali i parkování v Dobrušce, kde jsme zaznamenali hned několik přestupků a pokutovali deset řidičů,“informoval Luboš Adamec z Městské policie v Dobrušce.

(luc)