(pokračování z předminulého týdne): Vraždy dětí patří nesporně k nejotřesnějším zločinům vůbec. Jakmile jednou zhlédnete třeba jen snímky z míst činu, nikdy už na ně nezapomenete. Právě tyto případy dokážou doslova vybičovat kriminalisty až na samý vrchol jejich úsilí ve snaze tyto trestné činy co nejdříve vyřešit. Nejinak tomu bylo i v tomto případě.

Na místě vraždy provedl soudní lékař ohledání těla a jako předběžnou příčinu smrti stanovil zadušení. Kriminalistický technik zajistil nezbytné stopy a pořídil z místa činu videozáznam spolu s fotodokumentací.

Kriminalisté spolu s vyšetřovatelem na základě prvotních informací o samotné oběti určili jako nejpravděpodobnější verzi vraždy sexuální motiv. V návaznosti na toto zjištění byl okamžitě sestaven plán vyšetřování, podle něhož začal celý tým prověřovat okolí  a podezřelé osoby. Bylo vyslechnuto několik svědků, včetně známých a příbuzných oběti, na základě jejichž výpovědi se pozornost kriminalistů obrátila na podezřelého muže z Pardubic.

Sedmatřicetiletý Milan měl velmi pohnutou minulost. Po ukončení základní školy nastoupil do učiliště, odkud byl vyloučen kvůli zneužívání návykových látek. Jako nevyučený poté vystřídal několik zaměstnání. Od svých devatenácti let se začal opakovaně dopouštět rozsáhlé trestné činnosti – počínaje vyhrožováním, vydíráním a krádežemi a konče ohrožováním mravní výchovy mládeže a pohlavním zneužíváním. V minulosti byl celkem devětkrát soudně trestán. Několikrát byl hospitalizován v psychiatrické léčebně, kde mimo jiné podstoupil i ochrannou sexuologickou léčbu. Před několika dny Milana propustili z protialkoholní léčebny. Zde strávil několik měsíců z důvodu nařízené ústavní léčby. Nikde nebyl zaměstnán a střídavě pobýval u rodičů či babičky.

Toho osudného dne navštívil již v dopoledních hodinách místní restauraci, kde jako obvykle vypil několik piv. Zbylé peníze, které si půjčil od babičky, skončily nenávratně v hracích automatech.

Ještě téhož večera odcházel domů s dalšími dvěma sty korunami v kapse, pevně přesvědčen, že peníze získá stejným způsobem zpět.

Před domem však potkal sedmiletého Romana. Chlapce znal již dříve od vidění, proto nebylo těžké získat si jeho důvěru. Místo na automaty tak zamířil s dítětem do restaurace, kde jej pozval na limonádu.   (dokončení příště)

Lenka Burýšková