Právě pro nedostatek zkušeností s dívkami nedokázal Pavel se ženou navázat kontakt. Jeho zábrany byly navíc otupeny alkoholem a stupňujícím se sexuálním vzrušením. Proto se najednou na paní Jindru beze slova vrhl a povalil ji na zem.

Ta se k jeho překvapení začala bránit, což způsobilo, že prvotní nerozhodnost vystřídal náhlý hněv. V tu chvíli věděl, že musí dosáhnout svého za každou cenu.
V návalu vzteku ji začal bít a škrtit. Když nabyl přesvědčení, že je konečně mrtvá, svlékl ji a pokusil se o pohlavní styk. S mocným vzrušením začal bezvládné ženské tělo hanobit i na nejchoulostivějších místech.

Stopy z místa činu nasvědčovaly tomu, že ji poté odvlekl do křoví, kde ji umírající zanechal ležet.

Pavel později vypověděl, „že viděl ve filmu, jak se lidi zabíjejí a že chtěl mít jistotu, aby byla opravdu mrtvá". Proto se z místa vzdálil a vrátil se zpět se železnou tyčí, aby svůj hrůzný čin dokonal.

Mladistvý pachatel později podstoupil psychiatricko-  psychologické vyšetření, které potvrdilo v souvislosti s přihlédnutím k jeho osobnostním rysům, že byl v době páchání činu schopen plně rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání.

Vzhledem k závažnosti agrese a vzhledem k nepochybně patologickým, sexuálně deviantním motivům deliktu doporučili znalci uložit obviněnému ochrannou sexuologickou léčbu.

S ohledem na všechny zjištěné skutečnosti a důkazy, které měl soud k dispozici, byl pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmi roků.   Lenka Burýšková

PŘEDCHOZÍ DÍL NAJDETE ZDE.