Majitelé nemovitostí a policisté se shodují: Nejlepší ochranou proti vloupání je poplašné zařízení. Říjen a listopad patří k nejoblíbenějším obdobím zlodějů.

Na samotě u lesa

Skupina tří policistů vedená velitelem Davidem Pokorným obchází stavbu za stavbou, vizuálně i přezkoušením zkoumají stav dveří a oken, okenice, případně rámy dveří. Pokud je nemovitost špatně zabezpečená, policisté majitele uvědomí. Na místě také zanechají upozornění o provedené kontrole objektu, případně také o závadách, které objevili, a dále kontakt na Policii ČR. Na starosti mají katastrální území, které patří k Rychnovu nad Kněžnou a k Deštnému v Orlických horách, jedná se o rajon rychnovského a dobrušského obvodu. Celkem musí policisté obejít pěšky tři sta nemovitostí. Rekreační objekty jsou roztroušené po celých horách, chaty nejsou soustředěné v jedné chatové oblasti, ale jsou jednotlivě rozházeny po lesích, což je bohužel ideální situace pro zloděje.

Rizikový podzim

Nejkritičtějším obdobím pro majitele chalup bývají měsíce září, říjen a listopad až do prvního sněhu. Další rizikový pak bývá duben. „Nejhorší je to na čarodějnice a v měsících září a říjnu, než napadne první sníh,“ stěžují si majitelé domku blízko potoka v oblasti Nová Huť, který byl vyloupen dokonce sedmkrát.

Milan Vít rekapituluje, co všechno jim bylo ukradeno – starožitné předměty, porcelán, gramofon, jídlo. V současnosti již žádný cenný majetek na chatě nenechávají, dokonce ani nezatahují závěsy v oknech, aby se případný nenechavec mohl sám přesvědčit, že uvnitř nic hodnotného není. Druhý oslovený majitel naopak nebyl vykraden za dvacet let ani jednou, což zdůvodňuje investicí do poplašného zařízení, instalovaného ve stavení. „Alarm mě upozorní přímo na mobil,“ vysvětluje.

Pachateli vloupání do chalup v horách bývají většinou takřečené známé firmy, tehdy se jedná o sérii vloupání stejných pachatelů, rozpoznatelných podle konkrétních znaků. Častějšími jsou v posledních letech hůře odhalitelní tuláci či bezdomovci. Ti nemívají zájem o majetek v dotyčných nemovitostech, ale shánějí obvykle jen místo k noclehu nebo přímo dlouhodobějšímu pobytu. To znamená, že větší škodu představuje narušení objektu než zcizené předměty.

„Kontroly budeme provádět až do listopadu, dokud nenapadne první sníh, kdy už není výskyt nežádoucích osob tak pravděpodobný. V posledních třech letech jsme v regionu nezaznamenali žádné velké série vloupání, přibližně jde o narušení dvou tří objektů za měsíc,“ konkretizuje situaci v Orlickém podhůří velitel David Pokorný, který ještě za dobu svého působení v Policii ČR osobně nezažil, že by při preventivní pochůzce narazil s hlídkou na pachatele trestné činnosti.

„Nyní se zlepšila personální situace, takže toto je pro nás skvělá možnost seznámení nových kolegů s tím, jak tato rozlehlá oblast vypadá,“ dodává David Pokorný.

IVA RŮŽIČKOVÁ