V drtivé většině případů je tedy vykázán muž. K násilí dochází nejčastěji v manželských soužitích a soužitích mezi druhem a družkou. Bylo navíc zjištěno, že narůstá počet případů ve vztahu mezi dětmi a rodiči a dětmi a prarodiči. Z tohoto důvodu přibývá i počet ohrožených v seniorském věku.Jednání tzv. násilníka může být vyšetřováno v rámci trestního řízení, lze-li jeho jednání kvalifikovat jako trestný čin. Násilník se může dopustit například týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, vydírání, znásilnění, apod. Nejedná se vždy přitom jen o trestné činy, ale i o jednání přestupkové, například přestupky proti občanskému soužití.

Pro domácí násilí je charakteristické, že se útoky neustále opakují. Násilník začíná zpravidla psychickým násilím, postupně se přidává fyzické násilí, útoky směřují proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví, mohou vyústit až v útoky proti životu. Domácí násilí se velice často odehrává v rodině mezi blízkými. K násilí dojde velice často v soukromí beze svědků. Problematikou domácího násilí se zabývají jak policisté služby pořádkové policie, tak policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování, kteří jsou řádně proškoleni.