Provedla šestadvacet kontrol a jejich výsledky nedopadly moc dobře. Ve čtrnácti provozovnách zjistila porušení právních předpisů.

Nejčastěji se jednalo o nedodržení zákona o ochraně spotřebitele, kdy obchodníci neuváděli správné ceny nebo nedodržovali poctivost prodeje výrobků nebo služeb.