V rámci právě probíhající Bambiriády (přehlídka organizací, které se zabývají volným časem dětí) navštívila hasiče nejen veřejnost, ale i přítomné školy z celého okolí. K vidění byla veškerá požární technika, vozy a vybavení hasičů, které používají při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů.

Den otevřených dveří pořádá i požární stanice v Dobrušce, a to v neděli 3. června.