Rokytnická radnice změnila podobu fondu, který již několik let pomáhá občanům zvyšovat kvalitu jejich bydlení. Kromě toho má Fond rozvoje bydlení nezanedbatelný ekologický rozměr.

Dřívější vyhláška byla nahrazena novou směrnicí. Důvodem byla změna struktury samotného fondu. „Dříve v něm byly vloženy státní peníze, které byly poskytnuty na omezenou dobu. Částka byla ve vymezené lhůtě vrácena, ale úrokové výnosy zůstaly městu. Ty se staly základem nové podoby fondu,” vysvětlil změnu Petr Hudousek, starosta Rokytnice v Orlických horách.

Současnou hlavní změnou ale je, že o prostředky z fondu se bude moci ucházet i samo město. „Dříve byl výrazný zájem občanů, protože v té době ještě nebyla ostatní nabídka tak rozvinutá. V poslední době ale tento zájem opadl a například za letošní rok nebyla přijata žádná žádost. Proto jsme podmínky rozšířili o možnost využití ze strany města, které tak může snáze financovat některé vlastní projekty,” řekl dále starosta.

Takovou investicí je například nová čistička odpadních vod. Faktura od dodavatele by tak měla být zaplacena i prostřednictvím tohoto fondu. Pro město platí stejná pravidla týkající se využití těchto prostředků jako pro ostatní občany.

Využívání fondu má samozřejmě svá přesná kritéria, která stanoví, kdo se smí o půjčku ucházet, na co přesně má být použita a jakým způsobem bude splacena. Prostředky nejsou neomezené, a proto se případný uchazeč musí přihlásit do výběrového řízení.

Pro město je tento způsob financování oproti bankovním produktům velmi výhodný. Neplatí se zde totiž roční úroková sazba, ale pouze jednorázový úrok za celou částku ve výši pěti procent.

Nadále jsou ale tyto prostředky určeny především občanům. Úspěšní žadatelé tak mohou peníze využít na opravu střechy, zateplení fasády, výměnu topeniště na uhlí za ekologičtější variantu, izolaci stavby, čistírnu odpadních vod nebo nástavbu, která zruší plochou střechu. Všechny tyto kroky by měly zlepšit vzhled města a také životní prostředí. Zejména díky menší energetické náročnosti zateplených staveb a čistším způsobům jejich vytápění.

Každý žadatel musí splňovat několik vcelku logických kritérií. Předně mít trvalý pobyt na území města a prokázat stavební povolení nebo ohlášení. Nesmí mít nesplacené závazky vůči městu a za půjčku ručit svou nemovitostí.

Žadatelé se musí každoročně přihlásit do konce ledna a o výběru pak rozhodne zastupitelstvo ve výběrovém řízení, pořádaném najednou pro celý kalendářní rok. Rozsah poskytnutých prostředků pak může být omezen v závislosti na možnostech fondu a také na počtu úspěšných žadatelů. Těch by ale již nemělo být takové množství jako v minulosti, protože velké množství lidí již prostřednictvím fondu své bytové poměry vylepšilo.

Jaká jsou kritéria půjčky

• Trvalé bydliště v Rokytnici v Orlických horách ke dni podání žádosti.
• Předložit stavební povolení nebo ohlášení stavby.
• Ručení obytným domem až do výše 130 % poskytnuté částky.
• Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti žádné nesplacené závazky vůči městu.
• Nesmí mít jiné půjčky, které by řádně nesplácel.
• Pokud má na nemovitost zástavní právo, nesmí hodnota zástav včetně té vůči městu překročit hodnotu nemovitosti.
• Doložit doklad o čistém ročním příjmu potvrzením od zaměstnavatele nebo daňovým přiznáním.