Související články naleznete vpravo…

Sotva Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí s mdlým výsledkem uzavřelo kauzu Komerio, leží na stole další závažná obvinění. Slovy klasika chtělo by se skoro říct: Je cosi prohnilého ve městě Žamberku… Jak Deník jako první už v prosinci loňského roku upozornil, kolem realizace pěší zóny ve městě se vznáší několik otazníků. Ty se díky zaangažování Transparency International změnily v trestní oznámení na čtyři radní a podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zdroj blízký vedení města Deník upozornil na okolnosti výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „pěší zóna“. Zatímco v prvním výběrovém řízení byla rozhodujícím kritériem cena, ve druhém, jež bylo vyhlášeno kvůli změně projektu, jeho váha značně klesla, a to téměř o šedesát procent. „Došlo k tomu, že cena za dílo, kterou nabídl vítěz druhého výběrového řízení, je téměř o devět milionů korun vyšší, než by činila cena za stejné dílo, pokud by byly nabídky uchazečů hodnoceny podle kritérií prvního výběrového řízení,“ tvrdil zdroj.

Jak plyne z uveřejněného trestního oznámení, pro Transparency International je porovnání kritérií klíčové. „Je tedy zřejmé, že v prvním zadávacím řízení zadavatel pouze zjišťoval cenové nabídky,“ domnívá se obecně prospěšná společnost.

„Následně zadavatel výrazně snížil váhu hodnotícího kritéria ´výše nabídkové ceny´ tak, aby mohl druhé zadávací řízení zmanipulovat ve prospěch předem vybraného uchazeče… Jediným v úvahu připadajícím vysvětlením je snaha podezřelých radních nezákonně se obohatit na úkor města Žamberk výběrem předražené zakázky od předem dohodnutého zprostředkovatele. Tímto je právě dodavatel vybraný v druhém zadávacím řízení, který předraženou zakázku pouze ´prodal´ subdodavateli,“ spekuluje Transparency International. Oznamovatel skutků se domnívá, že podezřelí radní se dopustili trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele ve formě spolupachatelství a porušování povinnosti při správě cizího majetku ve formě spolupachatelství.