Do rychnovského regionu stále přibývají noví lidé. Přicházejí sem za prací. Díky neustálému rozvoji průmyslové zóny je na Rychnovsku nejnižší nezaměstnanost.

Mezi přistěhovalými je ale spousta cizinců, a právě s nimi je spojen nárůst výtržností, krádeží, vznik nelegálních ubytoven a spousta dalších negativ.

Podle rychnovských policistů značně přibylo výtržností. Cizinci narušují každodenní život místních lidí, potulují se po městě, popíjí alkohol, dělají nepořádek, ruší noční klid a mnohdy také ničí veřejný majetek. Výjimkou nejsou bohužel ani fyzická napadení.

Nejvíce konfliktů pak mají na svědomí Poláci.

Bohužel se v poslední době také velmi zhoršila dopravní situace a neustále přibývá dopravních nehod. S každodenním dojížděním vysokého počtu zaměstnanců na směny se podle policistů množí také dopravní přestupky.

Jak vyřešit stále se zhoršující situaci? Rychnovská radnice už tuto problematiku řešila na společném setkání.

Nárůst kriminality? Množí se výtržnosti i krádeže

Rychnovsko - Na jedné straně ekonomický přínos a nejnižší nezaměstnanost v republice, na straně druhé nárůst kriminality, řada cizinců a nelegální ubytovny. To jsou dvě strany rozvoje průmyslové zóny Kvasiny.

A právě o té druhé stránce se jednalo před několika dny v Rychnově nad Kněžnou. Schůzku inicioval senátor Miroslav Antl, kterého podrobně o situaci informovali starosta města Jan Skořepa, za Policii ČR zástupce vedoucího Územního odboru Rychnov nad Kněžnou plk. Vladimír Vach, npor. Josef Daníček, koordinátor Územního odboru Rychnov nad Kněžnou a velitel Městské Policie Rychnov nad Kněžnou Josef Martinec.

Přestože trestná činnost v rámci České republiky dlouhodobě klesá a Rychnovsko v tomto směru není výjimkou, přibyly rychnovským policistům v letošním roce vrásky na čele.

„V posledním půl roce došlo na Rychnovsku k prudkému nárůstu přestupků v oblasti dopravy a veřejného pořádku. Ze statistik vyplývá, že nárůst mají na svědomí zejména cizí státní příslušníci, kteří do regionu přicházejí za prací," uvedl zástupce Územního odboru Rychnov nad Kněžnou Vladimír Vach.

A není divu. Závod Škoda Auto v Kvasinách s náběhem nových modelů postupně navyšuje počet kmenových zaměstnanců i agenturních pracovníků. Již nyní se na Rychnovsku pohybují stovky Poláků, další cizinci jsou především z Bulharska, Rumunska, Portugalska a Ukrajiny.

„Kromě rušení nočního klidu a výtržností se množí i krádeže, vloupání do garáží a chatek. Ve větší míře také řešíme padělání dokladů, zejména rumunských pasů," dodává koordinátor Územního odboru Rychnov nad Kněžnou Josef Daníček.

Situaci by pomohlo zlepšit navýšení počtu policistů u státní i městské policie. „V současné době máme ve službě 18 policistů, což je plný stav. Navýšení například o 4 další policisty, abychom mohli posílit každou službu, znamená pro město výdaj 2 miliony korun ročně," říká velitel rychnovské městské policie Josef Martinec.

Starosta města Jan Skořepa vnímá kromě nárůstu kriminality i další aspekty, které negativně ovlivňují chod města.

„Vzniká zde řada nelegálních ubytoven, trh s nemovitostmi se v podstatě zhroutil. Přestože máme méně obyvatel než v roce 2015, tak zaznamenáváme nárůst komunálního odpadu o 15%. Kdo ho vytváří? Samozřejmě nelegálně ubytovaní a nepřihlášení občané. Odhaduji to na minimálně tisíc takto „ubytovaných"."

Ale kde hledat příčiny? Starosta Skořepa se vrací o dva roky zpátky.

„Je potřeba si uvědomit, že nyní je zcela jiná situace než při podpisu vládního memoranda v březnu roku 2015. To předpokládalo nárůst přibližně o 1300 pracovních míst. Nyní zde máme odhadem přes 2000 cizinců, což Rychnov ani přilehlé obce nemohou sami zvládnout. O problému jsme již informovali zástupce ministerstev na Strategické komisi, ale řešení podléhají legislativním procesům."

Více než hodinové jednání pozorně poslouchal senátor Miroslav Antl, který ho následně zhodnotil slovy: „Situace je opravdu vážná. Dohodli jsme se na nutnosti personálního posílení bezpečnostních složek, tedy státní i městské policie.

S panem starostou jsme se také shodli na nutnosti využití represivních opatření nejen v trestních věcech, ale i ve věcech správních, tj. v boji proti ilegálním ubytovnám či nelegálnímu pobytu cizinců. A všichni společně jsme se rozhodli, že se budeme v této sestavě scházet častěji, řekl bych operativně dle potřeby. Já určitě nyní zapojím do řešení vzniklé situace nové vedení kraje a pokud možno i dotčená ministerstva. Z hlediska legislativního procesu je to, jak víme, běh na dlouhou trať, který navíc komplikují nadcházející volby do poslanecké sněmovny a nesoulad ve vládní koalici," uzavřel Miroslav Antl.

Miroslav Hofmann