Spotřeba alkoholu se pomalu, ale dlouhodobě zvyšuje. Závislost vzniká rychleji.

 

Příčin může být hned několik, avšak nejčastější je tzv. „učení nápodobou“. „Mladiství nenapodobují jen to, co mají doma, ale i to, co vidí denně v televizi v nejrůznějších seriálech a filmech,“ řekl Václav Mrštík, ředitel Pedagogicko psychologické poradny v Hradci Králové. Nejčastěji užívaným alkoholickým nápojem je pivo, částečně také kvůli poměrně nízké ceně.

„Průměrný věk, kdy mladí prvně začínají popíjet, se pohybuje okolo jedenácti let věku. Ve třinácti je to už zhruba 28 procent mladistvých, kteří zkušenost s alkoholem mají. Z toho 34 procent tvoří chlapci a 20 procent dívky,“ dodal Václav Mrštík. Podle něho by měla být věková hranice pro konzumaci alkoholických nápojů zvýšena ze současných 18 na 21 let, jako je tomu například v Kanadě. Bylo by rozumné alkohol soustředit do specializovaných obchodů, těch by pak mělo být co nejméně.

Například za posledních pět let spotřeba alkoholu nijak výrazně nevzrostla. Odborníci se však shodují sice na pomalém, ale dlouhodobě trvalém nárustu jeho konzumace.

Největší problém při pití alkoholu u dospívajících představuje fakt, že závislost vzniká mnohem dříve než u dospělých. „To co u dospělého člověka může trvat třeba půl roku, se u dítěte projeví asi po měsíci,“ upřesnil ředitel poradny.

Sehnat alkohol není bohužel nijak komplikovaná záležitost. Většinou ho mladým jak nalijí, tak prodají.