„Navazujeme na to, co začali rozvíjet už naši předkové. Na Mladoboleslavsku to byli vizionáři Laurin s Klementem, kteří položili základy pozdější Škodovky a podporovali nejen své zaměstnance, ale i děti z chudých rodin,“ říká ředitel nadačního fondu Ladislav Kučera a dodává, že na Rychnovsku a Vrchlabsku chtějí navázat na místní historii a vyzdvihnout příběhy lokálních hrdinů.

Ladislav Kučera.Ladislav Kučera.Zdroj: archiv Nadačního fondu Škoda Auto

Máte čtyři roky zkušeností z působení nadačního fondu na Mladoboleslavsku. Co přinesly?

Přišli jsme na jednu zásadní věc, a to že bez obyvatel regionů by naše práce neměla smysl. Stejně tak jsou pro nás důležití partneři z veřejné správy nebo i soukromého sektoru. Naše činnost rozhodně není o budování „chrámů v poušti“, ale o naplňování opravdových potřeb místních obyvatel. Právě proto se našimi projekty a grantovými výzvami snažíme aktivovat občany i místní komunity, aby se na rozvoji regionů podíleli společně s námi.

V čem by mohl spočívat přínos fondu pro Rychnovsko?

Nadační fond chce do regionu přinést možnosti a podporovat takové projekty, které udrží komunitu, spolky nebo činorodé jednotlivce aktivními. Chceme pomáhat rozvíjet zájem a aktivitu v různých částech občanského života – vzdělávání, sociálních službách, spolkové činnosti, kultuře. Proto jsme do regionu společně s městem Rychnov nad Kněžnou přinesli sdílená kola, která ukazují nový rozměr a možnosti nahlížení na veřejnou dopravu. Proto také každoročně spouštíme tematické grantové výzvy nebo vyhledáváme a podporujeme projekty s velkým potenciálem pro region.

Jaké z dalších dosavadních projektů uvedených v život považujete za úspěšné?

Napadá mě třeba projekt Putování s hendikepem místního spolku Doteky naděje. Přiblížit život hendikepovaných dětí studentům i široké veřejnosti nám dává smysl. Také se spustila služba Patmos, která se snaží pomáhat seniorům a zdravotně postiženým v obnovování sociálních kontaktů.

A co festival Maker Faire, který se v zámecké jízdárně v Rychnově nad Kněžnou letos uskutečnil vůbec poprvé?

Z toho mám opravdu radost. Na akci se představily různé druhy tradičních řemesel i moderních technologií. Velký ohlas vzbudila virtuální realita Holodeck nebo Zuzana Nyiri ze Žamberku, která zde uvedla svou stavebnici chytrých RGB led hodin. Přímo z Rychnova pak pochází LaskaKit, jeden z největších obchodů pro makery a tvůrce vlastních modulů pro kreativní tvůrce. Do jízdárny dorazilo okolo patnácti stovek návštěvníků, což předčilo naše očekávání. To je důkaz, že fenomén kutilství žije i na Rychnovsku.

Z loňského ročníku Týdne pěstounské péče v královéhradeckém kraji.
Na nový domov čeká v Královéhradeckém kraji téměř 300 dětí

Jaké další plány máte na Rychnovsku pro letošní rok?

Činnost nadačního fondu se v regionu Rychnovsko teprve „rozbíhá“. Již nyní ale připravujeme společně s klíčovými partnery z regionu několik zajímavých a zásadních projektů. Společně s rodinou zakladatele průmyslu v Kvasinách, pana Karla Františka Janečka, připravujeme revitalizaci zámeckého parku. Město Opočno pak za přispění nadačního fondu chystá ozelenění bývalého areálu nemocnice v Opočně, nyní Alzheimer centra, které bude sloužit i jako veřejný prostor. Podporujeme též projekt půdní vestavby nových tříd v Základní škole Solnice, dojde taky na několik projektů ve spolupráci s městem Rychnov nad Kněžnou – další etapa naučné stezky lesoparkem Včelný nebo revitalizace veřejného prostoru u nové výstavby na Javornické.

Jedním z velmi diskutovaných témat současnosti je pomoc ukrajinským uprchlíkům. Jakými způsoby přispívá fond k jejich začlenění?

Když do České republiky začaly přicházet rodiny uprchlíků z Ukrajiny, spustili jsme grantovou výzvu, která podporuje začleňování a vzdělávání dětí i dospělých. Program také myslí na navyšování kapacit pedagogických pracovníků. Na Rychnovsku probíhala podpora výuky českého jazyka víceméně od samého začátku uprchlické vlny. Darovali jsme k výuce přes 140 česko-ukrajinských učebnic. Zaměřili jsme se také na podporu ambasadorů – místních osobností nebo organizací, které svým aktivním přístupem inspirují ostatní a pomáhají šířit povědomí o důležitých tématech. Spustili jsme i portál www.edu-time.cz, na kterém se soustředí ucelené informace o vzdělávacích i integračních aktivitách pořádaných různými organizacemi.

Rokytnice v Orlických horách
Problém před topnou sezonou. V Rokytnici řeší smlouvu o dodávkách tepla

Jakým způsobem se může veřejnost zapojit do aktivit nadačního fondu a kde se o nich může dozvědět?

Zájemcům bych určitě doporučil sledovat facebookovou stránku Nové Rychnovsko, jejíž vznik jsme iniciovali. Tam najdou informace o zajímavých projektech a událostech napříč regionem. Další možností jsou naše grantové výzvy, které vyhlašujeme v průběhu roku. Detaily k nim zveřejňujeme na našich webových stránkách nebo i Facebooku nadačního fondu. A v neposlední řadě se každý, kdo má chuť podílet se na rozvoji rychnovského regionu, na nás může obrátit napřímo.

O Nadačním fondu Škoda Auto:
Založený byl v roce 2018 s cílem zatraktivnit mladoboleslavský region. V roce 2021 rozšířil své aktivity i do zbývajících lokalit automobilky, zakladatele fondu – Rychnovska a Vrchlabska. Během tří let svého působení v těchto regionech podpořil přes 200 konkrétních projektů a studií. Mezi jeho priority patří rozvoj občanské společnosti a veřejného prostoru, podpora kultury, zdravotnictví a sociálních služeb. Je členem Fóra dárců a držitelem ocenění Známka kvality. Fond je také iniciátorem a hlavním partnerem platforem Nové Boleslavsko, Nové Rychnovsko a Nové Vrchlabsko, jejichž cílem je propagovat spolupráci a zajímavé projekty napříč regionem.