Je podepsán pod hudbou dnes k již legendárním filmům, jako je například Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce nebo Za trnkovým keřem, ale i k seriálům, televizním inscenacím…

Do jeho tvorby spadá nejen populární, ale také ta komorní, vokální, symfonická hudba. Jeho sláva už dávno překročila hranice jeho vlasti a od roku 2003 se dotýká doslova hvězd, v tomto roce na jeho počest Mezinárodní astronomická unie pojmenovala nově objevený asteroid jeho jménem: 27978 Lubosluka. Čtyřiadevadesátiletý opočenský rodák, skladatel a také mimo jiné ctitel japonské formy veršů haiku Luboš Sluka se nyní dočkal nejvyššího krajského ocenění, Řádu Královéhradeckého kraje.

„Královéhradecký kraj je místo s úžasnou historií, kterou vytvářeli a tvoří mimořádní lidé. Je na místě, aby společnost významné osobnosti pravidelně oceňovala a připomínala jejich vůli a úsilí měnit svět kolem sebe. Letošní laureáti krajského ocenění působí v medicíně, vědě, ale i školství, kultuře a sportu. Důležitost jejich poslání není v tom, co dokázali pro sebe, ale zejména, jaký přínos má jejich činnost pro nás a naši společnost. Nejen za to jim patří obrovský dík, obdiv a respekt nás všech,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

close Ze slavnostního galavečera. Vladimír Palička info Zdroj: KÚ KHK zoom_in Ze slavnostního galavečera. Vladimír Palička

Mezi 18 oceněnými osobnostmi je například lékař a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Palička, zakladatel trutnovského strojírenského a stavebního holdingu Rudolf Kasper nebo Zuzana Ceralová Petrofová, která stojí v čele společnosti Petrof, největšího výrobce akustických pian v Evropě. Ale také dnes už bývalý ředitel hradecké Základní a praktické školy speciální v Hradci Králové Pavel Svoboda.

Osmnáct osobností vzešlo z desítek nominací od představitelů kraje, městských a obecních samospráv, ale i z řad veřejnosti. Jednotlivé nominace zhodnotila Rada Královéhradeckého kraje a následně výběr schválili krajští zastupitelé.

Nejvyšším krajským oceněním je Řád Královéhradeckého kraje, po něm následují Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně a Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně. Předání ocenění se uskutečnilo v rámci slavnostního galavečera v hradecké Petrof Gallery. Večerní program doprovázel smyčcový kvartet Melody Quartett.

Podívejte se na medailonky oceněných osobností:

Luboš Sluka

– Řád Královéhradeckého kraje za celoživotní přínos české hudbě a reprezentaci kraje na domácí i mezinárodní scéně
Hudba k trilogii Pod Jezevčí skálou, Na Pytlácké stezce a Za Trnkovým keřem patří mezi nejznámější díla významného hudebního skladatele Luboše Sluky, který je autorem hudby k více jak 80 filmům, 30 televizním inscenacím, třem muzikálům a šesti televizním seriálům. Je rodákem z Opočna na Rychnovsku a jeho tvorba spojená s rodným krajem významně přispěla ke zvýšení povědomí o Královéhradeckém kraji v tuzemském i mezinárodním meřítku. Dílo Luboše Sluky je rozsáhlé, žánrově různorodé a dominuje v něm komorní hudba. Za své skladby a celoživotní dílo byl vyznamenán mnoha cenami a je nositelem čestné medaile T. G. Masaryka. Mezinárodní astronomická unie po něm dokonce pojmenovala nově objevený asteroid.

Zbyněk Hruška (in memoriam)
– Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně za přínos v rozvoji technického vzdělávání v oblasti strojírenství a elektrotechniky

Zbyněk Hruška vybudoval stabilní střední školu strojírenskou a elektrotechnickou v Nové Pace, významnou měrou se zasloužil o její modernizaci, zavedení nových oborů a s nimi spojeným rozvojem technického vzdělávání v oblasti strojírenství a elektrotechniky v Královéhradeckém kraji. V čele školy působil také jako její ředitel od roku 1997 do roku 2006 a provedl ji složitým obdobím optimalizace.

Pavel Svoboda
– Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně za celoživotní práci pro mentálně hendikepované a přínos pro zkvalitnění jejich života
Pavel Svoboda je dnes už bývalý ředitel Speciální a praktické školy v Hradci Králové. Ve funkci strávil neuvěřitelných 33 let. Svůj život zasvětil práci s hendikepovanými. Byl 24 let předsedou Českého svazu mentálně postižených, pořádal sportovní turnaje, a v roce 1992 dokonce založil sportovní oddíl SK Integra, je spoluzakladatelem Divadla Slunovrat. Pavel Svoboda své ocenění získal za dlouholeté zásluhy v péči o hendikepované žáky.

Vladimír Palička
– Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně za celoživotní práci pro rozvoj lékařské vědy
Profesor Vladimír Palička působí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové od roku 1984. Založil a vedl Ústav klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Osteocentrum. V letech 2003–2010 byl děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od roku 2016 až do roku 2022 ředitelem fakultní nemocnice. Je členem nebo funkcionářem mnoha vědeckých či odborových redakčních rad časopisů v oborech biochemie a klinické osteologie.

Zuzana Ceralová Petrofová
– Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně za úspěšnou práci pro další rozvoj firmy Petrof
Zuzana Ceralová Petrofová představuje už pátou generaci rodiny Petrofů a v současné době stojí v čele společnosti Petrof. Úspěšně navázala na tradici rodinné firmy a je velmi úspěšnou a váženou manažerkou nejen v rámci výroby hudebních nástrojů. I její zásluhou je dnes Petrof největší výrobce akustických pian v Evropě a pyšní se mnoha významnými oceněními.

Rudolf Kasper
– Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně za obětavou a úspěšnou záchranu památek a podporu umění v regionu
Rudolf Kasper založil trutnovský strojírenský a stavební holding Kasper Group, který nyní zaměstnává přes 400 lidí. Kromě rozvoje vlastního podnikání se Rudolf Kasper věnuje také ochraně památek v regionu – díky jeho finanční pomoci bylo možné rekonstruovat kapli sv. Josefa ve Slavětíně nebo přestavět bývalou trutnovskou elektrárnu na výstavní instituci Galerie EPO 1. Rudolf Kasper je také významným sponzorem kultury a sportu na Trutnovsku.

Helena Rezková
– Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně za dlouhodobou podporu regionálních autorů a práci pro udržení památky sokolského odboje
Díky práci regionální publicistky Heleny Rezkové mohla vzniknout řada knih zaměřených na regionální historii – například o Hradci Králové, Třebši či tělocvičné jednotě Sokol v Jaroměři, která je po Praze druhá nejstarší. Jako majitelka vydavatelství Regiona pomáhá na svět knihám s regionální tématikou a podporuje začínající a regionální autory. Je také starostkou Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a věnuje velké úsilí zachování povědomí o sokolském odboji během druhé světové války.

Jaroslav Šůla
– Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně za dlouholetou práci a přínos pro poznání dějin a regionální historie
Jaroslav Šůla je dnes považován za badatelskou legendu. Zabývá se historií severovýchodních Čech, zejména venkovského lidu v 16.–18. století. Je autorem a spoluautorem celé řady publikací vztahujících se ke Královéhradeckém kraji. Publikoval několik stovek článků a studií z oblasti hospodářských a sociálních dějin, dějin literatury, textilnictví, osídlování Orlických hor, etnografie, kronikářství, onomastiky a numizmatiky.

Josef Čurda
– Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně za celoživotní práci pro rozvoj a podporu sportu mládeže
Celoživotní milovník a podporovatel sportu mládeže a hlavní organizátor soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pěti okresech Královéhradeckého kraje Josef Čurda působí od roku 2003 jako předseda a člen celostátní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky. Svědomitě a s nadšením zastává od roku 2004 v asociaci také funkci garanta fotbalu jak organizačně, tak metodicky.

Robert Kvaček
– Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně za celoživotní práci a přínos historické vědě
Ikona mezi českými historiky Robert Kvaček se řadí k odborníkům na moderní československé dějiny. Mezi jeho přední zájmy patří dějiny diplomacie mezi světovými válkami a v období 2. světové války a kulturní dějiny konce 19. a počátku 20. století. Za svou publikační činnost získal několikanásobné ocenění Cenou Egona Erwina Kische za literaturu faktu. Je emeritním profesorem Karlovy univerzity v Praze a spolupracuje s Ústavem českých dějin. Zároveň také působí jako člen česko-slovenské komise historiků.

Vladimír Mazura
– Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně za dlouhodobou a usilovnou podporu rozvoje architektury
Vladimír Mazura je aktivním propagátorem současného stavebnictví, architektury a projektování napříč Královéhradeckým krajem. Patří mezi hlavní organizátory prestižní soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje, úspěšně uspořádal již 19 ročníků a nyní chystá jubilejní 20. ročník. Zájmově publikuje pro časopis Stavebnictví.

Petra Soukupová
– Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně za přínos a obohacení kulturního života v Královéhradeckém kraji
Jako teprve čtrnáctiletá dívka založila Petra Soukupová v roce 2010 Police Symphony Orchetra. Mladý orchestr složený z nadšených muzikantů z celého východočeského regionu pod jejím vedením dokázal mimo jiného vyprodat slavnou pražskou Lucernu a stal se jedním z nejvyhledávanějších hudebních těles v celé republice. Petra Soukupová je sama houslistkou, spolupořadatelkou benefičních koncertů a studentkou Akademie múzických umění v Praze.

Vladimír Vávra
– Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně za úspěšnou reprezentaci kraje a dlouhodobou práci pro rozvoj cyklistiky
Vladimír Vávra úspěšně reprezentoval Československo v cyklistických závodech. Například v roce 1971 obsadil osmé místo v Závodu míru a páté místo v etapovém závodu Circuit de la Sarthe. O pět let později byl druhý v závodu Tour de Normandie. V roce 1993 pak Vladimír Vávra spolu s dalším úspěšným závodníkem Otakarem Fialou založili cyklistický tým Elkov Kasper, jehož jezdci pravidelně zaujímají místo v národním týmu a reprezentují Českou republiku na mistrovství Evropy, světa a olympijských hrách.

Jaroslav Vojtěch
– Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně za dlouhodobou a úspěšnou práci pro rozvoj zemědělství v kraji
Jaroslav Vojtěch celý život pracuje jako zemědělec a také dlouhodobě a úspěšně hájí zájmy zemědělců v Královéhradeckém kraji. V roce 1993 stál u vzniku Okresní agrární komory Náchod a o dva roky později se stal jejím předsedou. Když v roce 2000 vznikly jako samosprávné celky kraje, okresní agrární komory se spojily pod krajskou organizaci. V jejich čele stanul právě Jaroslav Vojtěch a vedl je až do letošního roku, kdy po 22 letech ve funkci skončil.

Jan Školník
– Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně za zásluhy o rozvoj a oživení broumovského regionu
Jan Školník jako podnikatel od konce 90. let úspěšně působí na Broumovsku a v rámci filantropických aktivit se věnuje umění, vědě a rozvoji občanské společnosti. V roce 2004 založil se svou manželkou Marcelou neziskovou organizaci Agentura pro rozvoj Broumovska, která věnuje veškeré úsilí oživení broumovského regionu a jeho propagaci v tuzemsku i zahraniční. Nejvýznamnějším počinem agentury byla oprava výrazné části chátrajícího broumovského kláštera a přilehlé zahrady a nyní je koordinátorem kandidatury města Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028.

Vít Havlíček
– Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně za dlouhodobý rozvoj hudebního života v regionu
Vít Havlíček patří mezi výrazné osobnosti na poli kultury v Královéhradeckém kraji. Je varhaník, hudební teoretik, vysokoškolský pedagog, sbormistr a organizátor hudebního života. V roce 2010 stál u zrodu mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks, jehož je ředitelem a dramaturgem. Letos se uskuteční už 13. ročník. Kromě hry na varhany se Vít Havlíček věnuje ochraně historických nástrojů.

Roman Bečvář
– Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně za rozvoj Levitova centra následné péče a významnou pomoc občanům během pandemie covid-19
Roman Bečvář pracuje jako ředitel Levitova centra následné péče v Hořicích, které poskytuje péči pacientům na 111 lůžkách a devíti sociálních lůžkách. Během pandemie koronaviru ve svém centru zřídil očkovací a testovací centrum, které pomohlo tisícům lidí, současně ale Roman Bečvář se svými kolegy dokázal udržet nadstandardní podmínky péče poskytované centrem.

Josef Michl
– Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně za dlouholetou a obětavou práci při propagaci a rozvoje lyžařského sportu
Josef Michl je dnes právem nazýván legendou běžeckého lyžování. Milovanému sportu věnoval veškerý volný čas a po celý život působil jako trenér mládeže lyžařského oddílu. Několik desítek let strávil s dětmi na pravidelných trénincích, na soustředěních i závodech. Trénoval stovky mladých lyžařů, z nichž mnozí dosáhli vynikajících výsledků i v lyžařské reprezentaci České republiky.