Poté, co jej kraj ani magistrát nechtěly zachovat pro další generace na jiném místě (jedním z návrhů bylo jeho využití jako spojnice přes Orlici u hradeckého letního kina), se zdálo, že tuto unikátní práci našich předků budou připomínat jen mostní fragmenty rozeseté po kraji.

Tento černý scénář však nechce připustit opoziční městský zastupitel Adam Záruba a na únorovém zastupitelstvu dal do „placu“ návrh, který by zachránil alespoň jedno pole mostní konstrukce. „Existuje možnost uchování alespoň jednoho pole, tedy také fragmentu, na pozemku v předpolí mostu přímo v lokalitě. Sem by se mohl most umístit během počátečních prací na mostě novém,“ uvedl Adam Záruba, který chtěl tento bod projednat ještě předtím, než se na starou svinarskou mostovku vrhnou dělníci.

Původně se tak mělo stát 19. března. Podle ředitele Údržby silnic KHK Jiřího Brandejse se však tento termín nedodrží a práce na novém mostu začnou až na počátku dubna.

„Do té doby se ještě stihne březnové zastupitelstvo. Ale bude to těsné. Doufám však, že se nakonec část starého mostu stane součástí Svinar a bude odkazovat na zdejší minulost. Byla by to taková pěkná pamětihodnost,“ dodal Adam Záruba, který ještě jedná s Muzeem silnic ve Vikýřovicích u Šumperka, zda by se sem nemohl přemístit i zbylý „fragment“ nejstaršího hradeckého mostu.

Kam s ním?
Historie mostu plukovníka Šrámka:

- Jedná se o železný most postavený roku 1907 na místě o 1,55 metru užšího dřevěného mostu strženého povodní roku 1891, který zde poprvé stál v roce 1869.

- Ocelová konstrukce mostu se středovým pilířem uprostřed řeky chráněným ledolamem byla vyrobena strojírnou Bromovský, Schulz a Sohr z Adamova.

- V roce 2009 byl most pojmenován na počest českého legionáře a svinarského rodáka plk. Bohumila Jana Šrámka.