„Chtěli jsme přímo v reálu zejména ministru dopravy Karlu Havlíčkovi ukázat, kolik času by ušetřilo vybudování Vysokovské spojky,“ říká krajský zastupitel a hronovský starosta Petr Koleta, k oprášenému projektu nové trati, která by díky tunelu napřímila trasu mezi Českou Skalici s Náchodem - bez „couvačky“ do Václavic. Projekt je momentálně ve fázi studie proveditelnosti, ze které by mělo být patrné, zda má investice za více než dvě miliardy korun smysl. Odpověď bude známá na podzim.

Změna by nalákala víc lidí do vlaků

Petr Koleta spolu s náchodským zastupitelem Jiřím Prokopem (oba ANO 2011) věří, že by se za lepších a hlavně rychlejších dopravních podmínek postupně podařilo dostat na koleje více cestujících. „Jsou to právě dlouhé jízdní doby, které odrazují cestující od využívání železnice,“ je přesvědčený náchodský zastupitel Jiří Prokop.

Vybudování Vysokovské spojky se netýká jen výrazného zkrácení cestovních časů mezi Hradcem Králové a Broumovem (ze 112 minut na 75 minut), ale má i ambiciózní přeshraniční rozsah. „Aby to celé při tak ohromné investici dávalo smysl, tak návaznost by měla být na Polsko – na Valbřich a dále na Vratislav,“ zmiňuje Jiří Prokop. Královéhradecký kraj je totiž jediný, který nemá kvalitní celoroční spojení se sousedním státem. „Po realizaci Vysokovské spojky by vzniklo nejkratší a nejrychlejší spojení mezi Prahou a Varšavou, které by bylo o hodinu rychlejší než je dnes přes Ostravu,“ zmínil Jiří Prokop další hledisko hrající ve prospěch zamýšleného projektu.

Z Hradce do Náchoda za půl hodiny

Rodící se studie proveditelnosti zahrnuje několik variant. „Může to být přímá trať Česká Skalice – Náchod, nebo se uvažuje i o variantě přes Starkoč, kdy by ve Starkoči vznikl hlavní přestupní bod na trati Trutnov – Hradec Králové nebo Hradec Králové – Meziměstí, ale dalo by se jezdit i přímo z Náchoda do Trutnova. Jednotlivé varianty mají své výhody a nevýhody, proto se dělá studie proveditelnosti, aby ukázala možná technická řešení,“ říká Jiří Prokop, který zatím nechce hovořit o konkrétním trasování, kudy Vysokovská spojka povede. „Důležité je, aby se dosáhlo jízdní doby mezi Hradcem Králové a Náchodem půl hodiny a stejně tak za půl hodiny by se cestující dostali z Náchoda do Meziměstí,“ zdůrazňuje Prokop.

Ve zrychlení dopravy má pomoci tunel, jenž by v délce přibližně 1,5 kilometru protínal Vítův kopec ve Vysokově, který nyní musí vlaky „objíždět“. Právě tunel by byl nejnákladnější položkou projektu. „Jeden kilometr tunelu stojí zhruba jednu miliardu korun,“ odhaduje Jiří Prokop.

Dál do Polska

Studie proveditelnosti se ale netýká samotné Vysokovské spojky, ale celého spojení od Hradce Králové pro Broumov. „Aby tento projekt dával smysl, tak by se celá trať musela elektrifikovat a hlavně by musela pokračovat dále do Polska. Je potřeba jednat s polskou stranou, protože trať vedoucí z Meziměstí do Valbřichu patří do skupiny turistických tratí, které jsou provozovány jen několik měsíců v roce,“ připomíná Prokop, že je využívána hlavně polskými výletníky mířícími z Vratislavi do Adršpašských skal. „Bylo by potřeba trať překlopit do stavu celoročně provozovaných tratí a najít investice na její opravu. Vše ovšem záleží na polské straně. Zde by se nabízela možnost čerpání evropských peněz na česko-polský přehraniční projekt – podobně jako na projekt Harrachov – Sklářská Poruba. Z nich by se dala spolufinancovat Vysokovská spojka a modernizace tratě Meziměstí – Valbřich,“ poodkrývá Jiří Prokop jednu z možností toku finančních prostředků. „V tomto duchu chceme vést i jednání s ministrem Karlem Havlíčkem, se kterým se máme brzy opět setkat,“ dodává Petr Koleta. „Ve spolupráci se starostou Náchoda Janem Birke připravujeme i jednání s primátorem Valbřichu,“ doplnil Jiří Prokop.

Že ministr dopravy podporuje úsilí kraje vybudování Vysokovské spojky považuje za skvělou zprávu i náměstek hejtmana Martin Červíček. „Ministr chce dvouletou práci na studii proveditelnosti urychlit a nechat vypracovat doplňující studii k současnému zadání. V důsledku toho lze brzy očekávat - jak doufám - kladný výsledek. Jak se říká účel světí prostředky, takže mi snad ani nevadí, že někdo vytváří dojem, že je tím, kdo problém objevil a začíná jej řešit…,“ okomentoval aktuální dění kolem Vysokovské spojky Martin Červíček.

Jiří Řezník