Předání objektu ale bylo velkou událostí pro celou obec, takže se její vedení rozhodlo uspořádat patřičnou oslavu.

Sobotní program začal dopolední mší. Poté se otevřely dveře snad všech veřejných objektů ve Voděradech. Místní hasiči si pro příchozí připravili výstavu o historii obce a svého sboru.

Diváci pak měli možnost sledovat dva hodně odlišné hasičské zásahy.

„Hasičský sbor v Uhřínovic disponuje starou stříkačkou, kde se voda čerpá ještě ručně. Předvedli tu zásah, který simuloval nečekaný výjezd uprostřed noci. Hasiči tak byli v pyžamu a někteří si třeba stihli nazout jen jednu botu," řekl s úsměvem starosta.

Následovala ukázka hasičů z kvasinské automobilky, kteří předvedli techniku vyprošťování z havarovaného vozu.

Zábava pak pokračovala za hudebního doprovodu Valánečky, kterou ve večerních hodinách vystřídala rocková skupina Bladex.

Vedle krásného slunečného počasí pomohl návštěvě i fakt, že souběžně se v obci konal sraz rodáků. Novou chloubu voděradských hasičů si tak mohli prohlédnout i ti, kteří již v obci nežijí nebo zde mají své příbuzné.

Celkové náklady na výstavbu zbrojnice přesáhly 2,8 milionu. Většinu z toho hradila sama obec, avšak podařilo se jí i získat peníze jinde. „Od Královéhradeckéhokraje jsme dostali dotaci, za niž jsme velmi vděční," podotkl starosta. ⋌