„Materiály, které CTP doložilo, považujeme prostřednictvím odboru rozvoje za zcela nedostatečné a nesouhlasíme, aby bylo vydáno dodatečné stavební povolení," potvrdil informaci Jindřich Vedlich, náměstek primátora.

Městu se nelíbí dopravní napojení hal. Pozemky, na kterých by měla silnice stát, vlastní magistrát, který zatím nedal souhlas k rekonstrukci cesty. Ten bude nejspíše řešit až zastupitelstvo města. „Nemohu předjímat, jak zastupitelé rozhodnou, ale pravděpodobnost, že by k souhlasu získali 19 potřebných hlasů, je téměř nulová," dodal Vedlich.

Nedostatečné jsou podle města také územně plánovací podklady a posouzení vlivu na životní prostředí. Podle Vedlicha by tak měl stavební úřad pokračovat v řízení o odstranění hal. Jednoduše řečeno, vedení města chce haly zbourat.

Firma CTP se ale snaží stavbu zlegalizovat a dál chce získat stavební povolení. „Městem vznesené námitky považujeme za irelevantní a budeme se je snažit vyvrátit společně s ostatními námitkami," uvedl regionální ředitel CTP Tomáš Novotný.

Lhůtu má firma do 2. října, pak by měl stavební úřad rozhodnout, jestli haly dostanou stavební povolení nebo budou muset jít k zemi.