Právě do tohoto data probíhá rozsáhlá proměna dvou autobusových zastávek, která znamená i dílčí omezení provozu na rušných třídách. Konkrétně se jedná o zastávky v ulicích Střelecká a Pilnáčkova.

„Jedná se o rekonstrukci autobusových zálivů, které jsou součástí komunikace I/31 v Hradci Králové,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic s tím, že k opravám muselo být přistoupeno na základně provedených diagnostik a měření. Právě podrobná analýza zastávek ukázala jejich špatný stavebně-technický stav a ŘSD si následně nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, jejímž cílem bylo zlepšení neútěšného stavu vozovky a takzvaných zálivů.

„Zálivy proto jsou rekonstruovány včetně výměny podloží, konstrukčních vrstev a odvodnění. Vzhledem k tomuto rozsahu prací bylo nutné částečně upravit i nástupiště,“ dodala Ledvinová.

Nohu z plynu

Přestože práce na úpravě zastávek neznamenají razantní omezení v dopravě, řidiči se musí mít na pozoru převážně v tradičních dopravních špičkách v průběhu pracovních dní.

„Dopravní omezení jsou částečné převedení dopravy v místě zálivu do jednoho pruhu. V obou případech se jedná o dvouproudovou komunikaci,“ konkretizovala dílčí omezení Ledvinová.

Zatímco v ulici Střelecká se omezení způsobené proměnou zastávek na dopravě výrazně nepromítají, na exponované Pilnáčkově třídě naproti Šimkovým sadům se zeštíhlení silnice do jednoho pruhu projevuje více. A to i díky tomu, že daným místem denně projede velké množství nákladní dopravy.

ŘSD na proměnu autobusových zastávek, respektive zálivů vynaložilo nemalé finanční prostředky. Například v ulici Sokolská, na které se pracovalo do konce letošních letních prázdnin, se jednalo o více jak dva miliony korun. Finanční náklady na zastávky v ulici Střelecká se pohybují okolo dvou milionů třech set tisíc a v Pilnáčkově ulici se jedná dokonce o tři a tři čtvrtě milionu.

V ulicích Střelecká a Pilnáčkova v těchto dnech pracují silničáři na opravě takzvaných zálivů u autobusových zastávek.

Termíny prací
Ve Střelecké ulici byly práce zahájeny 4. září a mají skončit 10. října.
ŘSD počítá se stejným harmonogramem i v Pilnáčkově ulici.