„Někdy je to cítit opravdu hrozně,“ potvrzuje žena, která si na zahrádce zrovna užívá slunného dne. Tentokrát se může nadechnout bez zábran. Jméno ale sdělit nechce. „Moc jsme si nikdy nestěžovali, stejně by to k ničemu nevedlo. Občas tam zajedou kontroly, chvíli je klid, ale pak to jde zase nanovo,“ doplňuje sousedka laminátovny v části Nové Kocbeře. 

Úřad se staví za občany. Potvrzuje ale, že se lidé veřejně bojí promluvit. „Chodí si k nám stěžovat, ale vše je neoficiální. Lidé nepřišli ani když jsme vyvolali schůzky s vedením fabriky a hygieniky. V naší obci je to velký zaměstnavatel, spousta z nás tam pracuje a asi se leckdo bojí o práci,“ říká Eva Rezková, starostka Kocbeří. 

Sama na základně podnětů od lidí vedení fabriky vždy na zápach upozorňuje. „Je to nepříjemné. Ale těžko s tím můžeme udělat víc, než že s firmou pravidelně komunikujeme. Cítit bychom ale neměli nic,“ říká starostka.

ZA ZÁPACH MOHOU LIDÉ
Úřady přiznávají, že měření škodlivin ve vzduchu je velmi komplikované. Zápachem už se opakovaně zabývala také Česká inspekce životního prostředí. Do Kocbeří přijíždí na kontrolu minimálně jednou do roka.

V roce 2013 tu proběhla první neplánovaná kontrola na popud občanů. Inspekce fabrice uložila pokutu 400 tisíc korun. „Firma neprováděla výměny aktivního uhlí na laminátovně a v lakovně,“ sdělila Jana Jandová z České inspekce životního prostředí.

„Když podnět od kohokoliv obdržíme, okamžitě jej řešíme. Nesnažíme se problémům se zápachem vyhýbat. Jeho nejčastější příčinou je nedodržení pracovní kázně zaměstnanců,“ říká Karel Macháč, jednatel společnosti Peter GFK.

S ŽEBŘÍČKEM NESOUHLASÍ
Kocbeřská fabrika však patří k největším znečišťovatelům ovzduší v republice. Alespoň podle žebříčku spolku Arnika, který pravidelně mapuje nejproblémovější lokality. Kocbeře se umisťují v jeho vrchních patrech v kategorii rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek. 

Například ve statikách za rok 2015 Peter GFK Kocbeře skončil na 3. místě. Firma však zmíněný žebříček považuje za zavádějící. „Je neobjektivní,“ říká Karel Macháč. „Řadí nás na úroveň Spolany Neratovice, což je absurdní. Žebříček pracuje s tím, že styren (látka, která z laminátovny uniká - pozn. red) je potenciálně rakovinotvorná látka. Kdyby to tak bylo, nepoužíval by se v autech nebo jako součást zateplení domů,“ brání se Macháč. 

Dodává, že firma v minulosti instalovala nejmodernější technologie, aby veřejnost chránila a úniku zápachu zamezila. Nikdo ze zaměstnanců za 25 let výroby prý neměl kvůli práci ve fabrice zdravotní potíže.

Výtky občanů Karel Macháč přesto vnímá. „K čištění emisí používáme jak filtry na bázi aktivního uhlí, tak i biofiltr postavený speciálně na filtraci styrenu a acetonu,“ odpovídá na otázku, jaká opatření ve fabrice fungují, aby zápach do okolí neunikal.

Právě kvůli výměně aktivního uhlí však fabrika v minulosti obdržela zmiňovanou čtyřistatisícovou pokutu.
Kocbeřská fabrika se od roku 1989 zabývá výrobou plastových dílů zpevněnými skelnými vlákny. Je jednou z největších společností zabývajících se výrobou kompozitních materiálů v České republice.

Sankce pro firmu Peter GFKČeská inspekce životního prostředí fabriku Peter GFK pokutovala v minulosti hned několikrát. V roce 2014 dostala sankci 400 tisíc korun za závažné porušení provozního řádu. O rok později musela zaplatit 20 tisíc korun, protože neoznámila výskyt požáru, k němuž v areálu došlo. 

Vloni firma zaplatila 90 tisíc korun za neoznačení nebezpečných odpadů a jejich umístění na venkovních plochách bez řádného zabezpečení. 50 tisíc korun pak firmu stálo vypouštění odpadních vod z čistírny do Kocbeřského potoka. 
Letos v březnu inspekce životního prostředí sankcionovala firmu právě za znečištění potoka znovu.

„Inspekce nařídila provést sanační práce v rámci řešení havárie, při které došlo k úniku lehkého topného oleje do povrchových vod Kocbeřského potoka. Za havárii je aktuálně ukládána i pokuta. V tomto případě však ještě není správní řízení ukončeno,“ sdělila mluvčí úřadu Jana Jandová.