„Kamenem úrazu" se stal kontrolní výbor, respektive jeho předseda Jaroslav Bajt, který figuruje v kauze pěší zóna, za niž v lednu u Krajského soudu v Hradci Králové padly rozsudky. „Dokud rozsudek nenabyde právní moci, tak se žádnými variantami nezabývám," reagoval tehdy Jaroslav Bajt na dotaz Orlického deníku, jestli zvažuje odstoupení z funkcí. Opoziční zastupitelé chtěli do programu prosadit okamžité odvolání předsedy kontrolního výboru i jeho dalších členů, starostovi chtěli uložit, aby podal návrh na nové složení výboru.
A co bylo dál? Starosta Jiří Dytrt to ve svém prohlášení občanům vysvětluje následovně: „Zastupitel Kalous navrhoval změnu programu zastupitelstva vložením nového bodu. Nepochopil ani po několika vysvětleních, že nežádá o nový bod, ale pouze dává návrh na rozšíření usnesení již platného bodu týkajícího se činnosti kontrolního výboru. V tomto bodě byli zastupitelé připraveni jeho dodatečný podnět projednat a hlasovat o něm. Přesto se nakonec při schvalování programu zastupitelé Kalous, Ballová, Andrle, Prokop a Zářecký zcela nepochopitelně zdrželi hlasování, takže program nebyl přijat a zastupitelstvo nemohlo pokračovat."
Tomáš Kalous a jeho kolegové argumentují špatnou zkušeností se starostovými sliby. „Bohužel, ačkoliv starosta Jiří Dytrt sám navrhl několik změn a doplnění programu, naše opoziční návrhy dvakrát výslovně odmítl s tím, že se na ně dostane v dalším průběhu jednání," poukazují opoziční zastupitelé a tvrdí, že Jiří Dytrt jednání nemusel ukončit: „Není se pak čemu divit, že když starosta Jiří Dytrt nechal hlasovat o návrhu usnesení, do kterého si naformuloval jen svoje změny a doplnění, nezískalo toto usnesení dostatečnou podporu zastupitelů a nebylo přijato. V tomto okamžiku měl dát starosta podle zvyklostí hlasovat o původně navrženém usnesení (bez jeho pozměňovacích návrhů). Namísto toho však zcela nepochopitelně ukončil jednání zastupitelstva města s odůvodněním, že nebyl schválen program."
Nové jednání zastupitelstva se uskuteční v pátek 1. března. Do té doby je město v režimu rozpočtového provizoria. „Bohužel je tímto faktem ovlivněna, až ochromena další činnost škol, školek, kulturních zařízení, technických služeb, všech odborů městského úřadu, ale i dalších institucí. Jejich zástupci čekali na schválení rozpočtu. Nemohou být zahájeny ani plánované investiční akce v objemu asi patnácti milionů korun," dodává Jiří Dytrt. (miš, zr)