„Zakrytí bylo provedeno v souladu s požadavky památkové péče i s požadavky archeologů,“ uvedl Jan Falta, vedoucí památkového odboru magistrátu. Nález byl pokryt geotextílií a následně zasypán, aby mohly dál pokračovat stavební práce. Objevené zbytky pevnosti pocházejí z doby baroka, pevnost podle Jana Falty sloužila k ochraně pohraničí proti vpádu ze severu a ze Slezska. Pevnost byla zbourána v druhé polovině 19. století.