Výskyt chřipek i dalších respiračních onemocnění narůstá.

Na pracovištích ubývá lidí, v ordinacích na Hradecku jejich počet naopak roste. A reaguje už i hradecká fakultní nemocnice. Ta až do odvolání zakázala na některá oddělení vstup návštěv k nemocným.

„Výskyt akutních respiračních onemocnění a chřipky v Královéhradeckém kraji lze hodnotit jako stav před vypuknutím epidemie, i když dosud nebyl překročen arbitrárně stanovený epidemický práh. I z tohoto důvodu vyhlašuji zákaz návštěv pacientů hospitalizovaných na všech JIP, dále na celé IV. interní hematologické klinice, III. interní gerontometabolické klinice – odd. A, II. interní gastroenterologické klinice – odd. E, plicní klinice a porodnické a gynekologické klinice," sdělila nemocniční hygienička Lenka Hobzová s tím, že se v současné době jedná jen o preventivní opatření, které platí do odvolání.