„V první etapě, která potrvá zhruba dva a půl měsíce, uzavřeme část Žižkovy ulice od křižovatky s ulicí Roztocká, až po autobusové nádraží. Bude se rovněž budovat opěrná zídka na začátku ulice K Břízkám vedoucí k Hraběnce,“ přiblížil Ivan Adam z odboru dopravy MěÚ. Autobusové nádraží je přesunuto na obchvat do Krkonošské ulice.

Autobusy projíždějí kolem centra ulicemi Dolení, Jungmannova nebo Ve Vrbičkách, s dočasným zákazem parkování. V druhé etapě se uzavře úsek od křižovatky Žižkovy a Tkalcovské po křižovatku Žižkovy a K břízkám, kde vznikne kruhový objezd. Rekonstrukce skončí 30. září.