„Každou korunu jsme několikrát obrátili v ruce a zodpovědně jsme postupovali při všech výběrových řízeních," vysvětluje starosta Zdeněk Krafka, jak se obci podařilo ušetřit sedm a půl milionu.

Prý ho rodiče už jako malého kluka učili, že si musí nejdřív vydělat a ušetřit a pak teprve nakupovat. „Tak jsem vždy přistupoval i k penězům obce a snažil jsem se ušetřit, kde se dalo," popisuje.

Obchod i hospoda

Přitom investice byly nutné. Po ničivých povodních před patnácti lety musela být opravena velká část obce. „Koupili jsme i obchod a hospodu – jinak by tu již nefungovaly, opravili jsme tělocvičnu a školu a z vlastních peněz zaplatili plynofikaci," vypočítává starosta.

Samozřejmě, obec čerpala několikrát dotace, podle starosty však nedosahovaly závratných finančních výšin, ačkoli jsou za ně vděční. I na hasičskou zbrojnici dostali půlmilionový příspěvek – díky hejtmanovi Královéhradeckého kraje Lubomíru Francovi.

„Za tyto peníze jsme vděční. Cena stavby je vypočítána bez DPH na sedm a půl milionu – ty máme, ale dva nám budou chybět. Dotace nám pomůže," poznamenává Zdeněk Krafka.

Zadluží se?

Zda se bude muset obec zadlužit, nebo dokáže platby utáhnout sama, je otázkou. „Věříme, že to dokážeme," říká starosta.
Zbrojnice a úřad budou v jedné budově – poslední neopravené v centru obce. „Opravu jsem slíbil hasičům, kteří moc pomohli při povodních nám i občanům. Kdybych to nesplnil, raději bych odešel," prohlašuje odhodlaně. Za týden bude podepsána smlouva a práce by měly začít.

Podle mluvčího Královéhradeckého kraje Jiřího Hošny je dobré, když má obec dost prostředků pro financování svých plánů.
„Pokud má na daný projekt k dispozici peníze ze svého rozpočtu a žádá pouze o jeho dofinancování či pomoc s předfinancováním, je to přínosné," říká.
Podpora jednotlivých projektů se však prý posuzuje individuálně a podle jasně stanovených pravidel. Na jejich základě jsou pak projekty podpořeny či nikoliv.

Barbora Zemanová