Na barely o objemu 1 tisíce litru upozornil policii koncem září anonym. Prvotní analýza ukázala, že v plastových kontejnerech  jsou směsi o různém složení, výrazně zde však byla zastoupena kyselina sírová. Ohledáním místa nebyl zjištěn žádný únik chemických látek do půdy, ani do okolí skládky. Plastové kontejnery s ekologickou zátěží specializovaná firma ke konci měsíce října z místa skládky odvezla k odborné likvidaci, náklady představují částku 2,6 milionu bez DPH. Zatím sumu zaplatil Jičín, i když náklady na likvidaci mají být uhrazeny původcem navezeného odpadu. Toho však jičínští kriminalisté zatím nevypátrali, i když na případu nadále intenzivně pracují. Kriminalisté pracují s verzí, že se jedná o nedbalostní trestný čin.

„Městský úřad nyní jedná s krajským úřadem o úhradě těchto výdajů a připravuje oficiální žádost. Bude podána neprodleně po obdržení faktury,“ upřesnil financování tiskový mluvčí radnice v Jičíně Jan Jireš.

Shrnutí události:

27. 9. - Anonym upozorňuje celníky na plastové IBC kontejnery, které byly přibližně od září loňského roku uloženy u nemovitosti v obci Budčeves na Kopidlensku. Muž, který si objekt pronajímal, zde skladoval celkem 49 barelů o kapacitě 1000 litrů. V rámci dvou nezávislých měření byla v jedné z nádrží identifikována kyselina sírová. Měřením bylo také ověřeno, že nedochází k úniku chemikálií do ovzduší nebo půdy a nehrozí proto bezprostřední nebezpečí.

7. 10. - Ohledáním místa činu nebyl zjištěn žádný únik chemických látek do půdy, případně i do samotného okolí skládky. Akreditovaná zkušební laboratoř z odebraných vzorků dospěla k závěru, že by se mělo jednat o směs chemických látek obsahující síru, vápník a železo. V přímé souvislosti s těmito závěry je k případu vyžádán soudní znalec z oboru ochrany přírody z odvětví odpadového hospodářství. Policisté znají totožnost nájemce pozemku. Kdo a kdy plastové kontejnery s chemickou látkou na místo dovezl je předmětem dalšího šetření.

5. 10. - Soudní znalec prozkoumal samotné místo a okolí skládky nebezpečného odpadu. Plastové kontejnery s ekologickou zátěží specializovaná firma ke konci měsíce října z místa skládky odvezla k odborné likvidaci. Náklady se pohybují kolem 2,6 milionu korun bez DPH. Uhradí je Jičín, proplacení požaduje po kraji. Jičínští kriminalisté na případu nadále intenzivně pracují.