V Ý S T A V N Í P L O C H Y

Sokolovna

A) prostřední sál v přízemí sokolovny

ovoce od drobných zahrádkářů a pěstitelů / samostatná kolekce květin podzimu jiřin / subtropické rostliny pěstované v našich podmínkách / květinové aranžmá v kombinaci s vodou / ucelená kolekce léčivých bylin z botanické zahrady Univerzity Karlovy

B) prostor ve vestibulu

výpěstky zahrádkářů jednotlivců a organizací, ovoce, zelenina, zahrádkářské rarity / ukázky pěstování akvarijních rybiček / samostatná kolekce řezaných květin jiřin a jiřinek / několik odrůd brambor v dobové aranžérii / WC pro muže a ženy

C) schodiště a odpočívadlo

květinová výzdoba rostlých květin a okrasných stromků / obrazy s motivem příroda a květina / samostatná výstava řezaných květin podzimu jiřin

D) hlavní sál výstavy

stálá poradenská služba ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou / naučný koutek s návody a doporučením pro pěstitele / jablka vypěstované ve výzkumném ústavu VŠUO Holovousy / hrušky z výzkumného ústavu Sempra Litoměřice / soutěž o nejlepší misku ovoce a zeleniny / samostatná kolekce rostlých květin jiřin v kombinaci s vodou / ukázka osmi druhů česneku s návody na pěstování / samostatné kolekce zeleniny, ořechů a hroznového vína / gladioly v kombinaci s jezírkem a vodotryskem / perspektivní odrůd ovoce v kombinaci se sklem / ucelená kolekce výrobků z pekárny Lično / veliká kolekce ovoce od velkopěstitelů z východních Čech / naaranžovaná keramika s květinami okrasnou travinou / samostatná ukázka pěstování bonsají a sukulentů / rezistentní odrůdy jablek z výzkumného ovocnářského ústavu ÚEB Střížovice v kombinaci s broušeným sklem / ucelená kolekce bonsají ve stylovém provedení

Zahrádkářský dům

A) sál vstupního objektu

samostatná kolekce rostlých chryzantém / pěstitelské ukázky častolovických zahrádkářů / větší množství odrůd zelí a dalších pochutin / naaranžované begonie v různých barvách a provedení / samostatné expozice řezaných chryzantém / samostatná ukázka chovu okrasného ptactva / květinová oranžerie s kombinací s vodou

B) pořadatelská místnost

kancelář hlavního pořadatele / sídlo stálé požární hlídky, všeobecné zdravotní zabezpečení / informace pro rozhlasové studio

C) sál v 1. patře

slavnostní zahájení již 16. oblastní zahrádkářské výstavy / místnost na přednášky, besedy a ukázky dle programu výstavy / WC pro ženy

Venkovní objekty

A) Velký stan č. 1: kolekce včelařů včetně produktů z včelařského materiálu

B) Velký stan č. 2: ukázka činnosti chovatelů drobného zvířectva

C) Hangár č. 1: samostatná kolekce kaktusů a sukulentů / ukázka ovoce od velkopěstitelů z okresu Rychnov nad Kněžnou / kolekce firem Rojek, Isover, Cerea Pardubice a Agrico

B) Hangár č. 2: samostatné expozice zahrádkářských výpěstků ze základních organizací ČZS východních Čech

C) Hangár č. 3: výstavní expozice Územní sdružení ČZS východních Čech / propagace firem, institucí, podnikatelů a sdělovacích prostředků / výstavy drobných podnikatelů s prodejní části

D) Volná plocha: kamenické výrobky, výrobky ze dřeva a skleníky / prodej cibulovin, zahrádkářských pomůcek, nářadí a přípravků / chemické a biologické prostředky, farmářské trhy / prodej koření, bylinek, zdravotních přípravků a pomůcek / prodej zahrádkářského ošacení, zahradních nůžek a nožů / prodej ovoce, zeleniny a květin, prodej ovocných stromků a keřů / bohaté občerstvení, kulturní vystoupení hudebních orchestrů

Program 16. ročníku Zahrady východních Čech Častolovice

PÁTEK

08:00 Zahájení prvního dne výstavy

09:00 Zahájení tradiční soutěže

o nejlepší misku ovoce a zeleniny

09:30 Vystoupení hudební skupiny

10:00 Slavnostní zahájení výstavy za účasti republikové rady ČZS, krajských delegací a ÚS ČZS.

14:00 Vystoupení hudebního orchestru z Holic

14:30 Přednáška a beseda„Jak pěstovat zdravé ovoce" J. Matejsek

17:00 Konec prvního dne výstavy

SOBOTA

08:00 Zahájení druhého dne výstavy

09:30 Vystoupení hudební skupiny

14:00 Koncert „Lázeňského orchestru" z Vamberka.

14:30 Ukázka aranžování květin Z.Kvasničková

17:00 Konec druhého dne výstavy

NEDĚLE

08:00 Zahájení třetího dne výstavy

09:00 Zasedání Územní rady ČZS Rychnov nad Kněžnou

10:00 Vystoupení skupiny Špunti

13:00 Koncert skupiny Špunti

13:3o Vystoupení mažoretek

14:30 Přednáška s besedou Choroby a škůdci na našich zahrádkách Ing. V. Ešpandr

16:00 Ukončení soutěže o nejlepší mis ku ovoce a zeleniny.

17:00 Ukončení výstavy

Z historie zahrádkářských výstav

1966

První zahrádkářská výstava v Častolovicích se uskutečnila v pohostinství Beseda. Na vystavované ovoce a zeleninu od místních zahrádkářů se přišlo podívat 124 návštěvníků.

1967

Druhá výstava v pohostinství Beseda. Návštěvnost 206 lidí. Ovoce a zelenina byly doplněny ručními pracemi zahrádkářů.

1968

Výstava ovoce, zeleniny a drobných prací v budově Místního národního výboru. Výstava byla úspěšná, navštívilo ji 238 lidí.

1974

Výstava pod názvem „Radost Krása Užitek" se konala v zimní zahradě na zámku v Častolovicích. Hlavní aranžerie z květin za účasti 1500 lidí.

1975

Výstava pod názvem „Květiny Ovoce Porcelán" se konala se v malém sálu sokolovny v Častolovicích za účasti 458 návštěvníků.

1976

Výstava pod názvem „Radost Krása Užitek" v prostorách zámku. Vystavovalo se ovoce, zelenina a okrasné doplňky včetně obrazů. Návštěvnost opět překročila tisícovku (1 200 příchozích).

1980 1992

Menší výstavy v základní škole v Častolovicích, jednalo se o výstavky ovoce pro školní mládež s jednotlivými odrůdami jablek a hrušek.

1993 1994

Výstavy ovoce a zeleniny, které se uskutečňovaly v hasičské zbrojnici. Vystavovalo se ovoce a zelenina od místních zahrádkářů. Účast 268 lidí.

1995

Okresní výstava ovoce a zeleniny, která se konala v sále „U Lva". Vystaveno bylo: ovoce, zelenina, obrazy a další aranžérské věci. Znovu uveden název „Radost Krása Užitek. Návštěvnost: 1 200 příchozích.

1996

Okresní výstava pod názvem „Radost Krása Užitek" se uskutečnila v sále „U Lva". Zúčastnilo se 105 vystavovatelů. ZO ČZS oceněna Čestným uznáním 1. stupně, které na výstavě předal předseda ČZS Ing. Čada. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti zástupců Územních rad ČZS z východních Čech. Účast 2 000 návštěvníků.

1997

Okresní výstava pod názvem „Radost Krása Užitek" se poprvé uskutečnila v sále sokolovny a na venkovní ploše se postavil hangár. Výstavní plocha 650 m2, v rámci výstavy byl poprvé zahájen prodej pro potřeby zahrádkářů, vystavovalo se i na venkovní ploše. Poprvé s doprovodným kulturním programem. Návštěvnost přes dva tisíce lidí.

1998 1999

Výstavy pod názvem „Radost Krása Užitek" v okresním rozměru měly ve vystavovaných produktech i v aranžérii vzestupnou tendenci. Také doprovodný program se zkvalitňoval. Účast 2 500 návštěvníků.

1999 2007

Na návrh republikové rady dostala výstava název „Zahrada východních Čech", protože se na ní reprezentovali zahrádkáři nejprve z pěti a později ze sedmi okresů a velkopěstitelé instituce z celých východních Čech. Výstava se rozšířila o přehlídky květin, zahrádkářských potřeb, nářadí a pomůcek. Podstatně se zkvalitnil doprovodný program, ozvučení a zabezpečení. Účast poprvé přesáhla hranici deseti tisíc návštěvníků.

2008

Výstavní plocha se rozšířila na 2 000 m2. Podstatně se zkvalitnila aranžérie. Návštěvnost přesáhla 12 000 lidí. Byl zabezpečen v celém průběhu zábavný a odborný program. Začal se vydávat „Výstavní zpravodaj". Poprvé vystavovaly další organizace kaktusáři, myslivci, včelaři. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo na vysoké společenské úrovni.

2009

Navzdory nepříznivému počasí dosáhla výstava rekordní účasti přes 15 tisíc lidí. Výstavní plocha se rozšířila na více než 2 500 m2. Poprvé vystavovala specializovaná organizace Africké fialky. Soutěž o nejlepší misku ovoce dosáhla vyšší úrovně, byla materiálně ohodnocena a ceny předal člen vlády České republiky. Na výstavě poprvé vystavovaly čtyři výzkumné ovocnářské ústavy, čímž byla zajištěna vysoká kvalita ovoce.

2010

Výstava byla z hlediska obsahu a aranžérského zaměření jednou z nejlepších. Poprvé vystavoval Výzkumný ústav bramborářský z Havlíčkova Brodu Keřkova. Rozšířila se spoluúčast o další zájmové organizace chovatele, akvaristy, houbaře a okrasné ptactvo. Vystavované produkty pokryly celý střed sokolské zahrady. Kvůli rozšířené ploše výstavy a předpokládané větší účasti byla posílena pořadatelská služba na každý den na 64 lidí, včetně zdravotního zabezpečení.

2011

Přibyly další novinky. Poprvé byla provedena ochutnávka dvanácti odrůd brambor a některých rezistentních odrůd ovoce. Rozšířila se výstavní plocha o expozice květin: lilií, orchidejí, gladiol a tropických rostlin. Výstava se konala v rámci oslav 50. výročí založení zahrádkářské organizace. Byla prezentována dvoudílná kronika organizace. Kvalitou a aranžérsky patřila mezi nejpodařenější a nejkvalitnější výstavy v historii.

2012

Na výstavních plochách se poprvé předvedly samostatné kolekce moštáren a nápojů. Byla vystavena expozice „šikovných rukou" a opakovaně kolekce starých dobrých odrůd jablek. Rozšířila se soutěž o nejlepší ošatku ovoce a zeleniny. V prodejní části se představili čeští pěstitelé a jejich výrobky. Rozrostlo se technické a logistické zabezpečení výstavy. Veškerá parkoviště byla zdarma a silnice v Častolovicích byly dočasně převedeny na jednosměrný provoz.

2013

Loňská 15. výstava se rozšířila výstavní plochou i počtem prodejních stánků. Zajímavá expozice byla v naučném koutku, v němž se předvedly nové druhy ovoce s popisem pěstování a použití. Pro návštěvníky pořadatelé připravili nové zvýhodněné rodinné vstupné. Aranžérie celé výstavy byla provedena v novém stylu s bohatou květinovou výzdobou.

2014

Výstavu obohatí myslivci, včelaři, kaktusáři, chovatelé drobného zvířectva a ptactva, sběratelé hub, chovatelé akvarijních rybiček a pěstitelé bonsají. Doprovodný program bude jak v zábavné formě, tak i v odborné oblasti. Byl zakoupen další velký stan pro rozšíření venkovní výstavní plochy. Po vzájemné domluvě bude otevřen zámek i Hudečkova galerie. Bohatá květinová oranžerie a kvalitní ovoce bude řádně zabezpečeno.