A v těchto dnech se na svět z pečlivě střežených vajíček, která rodiče hlídali a zahřívali přes třicet dní, vyklubala dvě ochmýřená písklata. Čápi bílí podléhají v České republice ochraně jako zvlášť ohrožený druh, proto je odchování mláďat vždycky důvodem k velké radosti.